nieuws

Noodwet voor extra bergingscapaciteit Vervolg van pagina 1

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris De Vries heeft zich ervoor uitgesproken dat water het leidend principe moet worden voor de ruimtelijke ordening. Daarin staat zij niet alleen. De Vries krijgt bijval van onder andere burgemeesters.

Burgemeester Zomerdijk van de gemeente Echteld meent dat het kabinet daarbij niet ontkomt aan noodwetgeving om die extra bergingscapaciteit te verwezenlijken. Zomerdijk wees er gisteren tijdens een bezoek van De Vries aan Ochten op dat de riviergemeenten de komende maanden hun bestemmingsplannen moeten aanpassen aan de beleidslijn ruimte voor de rivier. Deze beleidslijn stelt strikte beperkingen aan bebouwing van buitendijks land. “De wetgeving moet daarop worden afgestemd”, meent Zomerdijk. Dat betekent dat er naast een wet op de waterkering ook een wet op de waterberging nodig is.

Verschuiven

Uitbreiding van de bemalingscapaciteit is volgens Zomerdijk geen oplossing. De problemen worden daardoor naar lagere delen van Nederland verschoven. Volgens hem moeten Waterschappen in overleg met de gemeenten beginnen met voldoende waterberging te eisen in uitbreidingsplannen voor woningen en bedrijven. Dit is tot dusver te weinig gebeurd, zo luidt de mening van de burgemeester.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) en Vogelbescherming gaan nog een stap verder. Beide natuurbeschermingsorganisaties vinden dat natuurlijke watersystemen meer ruimte moeten krijgen. “We hebben Nederland vergraven, ingepolderd, drooggelegd. We hebben de rivieren en de zee achter hoge dijken en dammen verborgen. We pompen ons suf. En onze economische centra en Vinex-locaties leggen we het liefst aan op die plaatsen die het verst onder de zeespiegel liggen. We lijken almachtig. En mocht er iets mis gaan, dan noemen we dat gewoon een natuurramp”, hekelt directeur Natuurbescherming van het WNF Wim Braakhekke.

‘Wetland’

Het kan verkeren in ons land., zo stelt hij. Nog geen maand voordat vorige maand het Westland onderliep als gevolg van de regen, wilde Rijkswaterstaat onttrekking van water uit het Rijnsysteem verbieden. Reden daarvan was dat de waterstand te laag werd voor de scheepvaart.

Volgens Braakhekke is de oplossing op grote schaal herstel van de zogenoemde wetlandsystemen. In dergelijke systemen zorgt een wetland zelf voor de benodigde regulering van het waterpeil. In tijden van wateroverschot, neemt een wetland het water als een spons op. Bij tekort aan wateraanvoer, staat het wetland het water weer af.

“Om rampen te voorkomen zal Nederland natter moeten worden, zullen natuurlijke systemen meer ruimte moeten krijgen.”

Reageer op dit artikel