nieuws

Middelburg wil water optimaal benutten

bouwbreed Premium

middelburg – De gemeente Middelburg werkt aan een bruisender imago. Volgens een studie van het stedenbouwkundige bureau BVR liggen er volop kansen aan het water. Belandt Middelburg uiteindelijk aan het Veerse Meer?

In de zeventiende eeuw stond Middelburg bekend als de tweede stad van ons land, maar een levendige rol speelt de Zeeuwse hoofdstad allang niet meer. Een snelle verandering is echter op komst. Voor een nieuwe, frisse kijk op de stad werd namelijk het spraakmakende Utrechtse BVR in de arm genomen. Het bureau van Riek Bakker en consorten inventariseerde de kansen en mogelijkheden en vatte zijn bevindingen samen in de ‘Kwaliteitsatlas Middelburg 2030’.

“De kwaliteitsatlas is een toekomstvisie” licht wethouder Bruinooge van Financien en VRO toe. “We hadden behoefte aan een lange termijn visie, zodat we ons aan iets konden spiegelen en geen ad hoc beslissingen nemen.”

Veel potentie

In de zienswijze van BVR vormt het stationsgebied de verbindende schakel tussen noord en zuid. Bruinooge: “Het meest opvallende is dat BVR het Kanaal door Walcheren niet als bedreiging zag, maar als een kans.”

Circa tweehonderd woningen, een jachthaven, kantoorgebouwen en een nieuwe schouwburg en stadskantoor moeten deze locatie verlevendigen. “Middelburg heeft veel potentie; het is klein genoeg voor een besloten sfeer en groot genoeg voor goede voorzieningen” meent de wethouder.

De stationslocatie staat met de Mortiere in de eerste fase (tot 2005) op het programma. Beide behoren tot de tien strategische projecten die het Middelburgse gemeentebestuur op basis van haar collegeprogramma reeds had benoemd.

De Mortiere, nu nog agrarisch gebied ten zuiden van Middelburg, moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een woon- en werkgebied van hoog niveau. De locatie moet uitgroeien tot een terrein voor hoogwaardige en moderne bedrijven en perifere detailhandel. Daarnaast moeten hier zes- tot achthonderd woningen verrijzen. Inmiddels zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Meer dan 100 van de 160 ha is reeds in bezit. Bruinooge verwacht dat in het jaar 2000 de eerste spa de grond in kan.

Een iets ander verhaal geldt voor de twee bestaande bedrijventerreinen Ramsburg en Arnestein II aan de oostkant. Beide plekken lenen zich bij uitstek voor uniek woningbouw. Voor een optimale ontsluiting van deze toekomstige woongebieden is de aanleg van de N57 echter onontbeerlijk. Deze nieuwe verbinding die vanaf de A58 via een aquaduct onder het spoor en kanaal naar de oostkant van de Zeeuwse hoofdstad loopt, zou al in 2002 gebruiksklaar moeten zijn.

Iets later moet dan een nieuwe aansluiting op de A58 naar de nieuw te ontwikkelen woningbouw ten noordoosten van Arnemuiden en het attractiepark bij het Veerse Meer volgen.

Eilandenrijk

De nieuwe (woon)kansen voor Middelburg liggen volgens BVR dus overduidelijk aan het water. Het meest spannende onderdeel van de ambitieuze plannen is ongetwijfeld het ‘eilandenrijk’ tussen Middelburg en Veere. Door een gedeelte tussen beide plaatsen onder water te laten lopen, zou Middelburg aan het Veerse Meer komen te liggen. Bruinooge: “De term ontpolderen is een omstreden begrip. Maar we moeten de kansen van het water optimaal benutten.”

Bruinooge verwijst in dit verband naar de Vinex-locatie Veerse Poort aan de noordkant, waar veel water in de wijk werd gebracht. Deze ontwikkeling die momenteel onder supervisie van Herman Hertzberger plaatsvindt, biedt ruimte aan circa negenhonderd woningen. Naast Veerse Poort ziet BVR veel in het ontwikkelen van hoogstedelijk bouwen in combinatie met jachthavenactiviteiten.

Voor wat betreft de Vinex-taakstelling is het stadsgewest Vlissingen-Middelburg momenteel bezig met een inhaalslag. Jaarlijkse komen zo’n vijf- tot achthonderd woningen klaar voor gebruik. De post-Vinex-opgave beloopt een kleine vijfduizend woningen waarvan twaalfhonderd veelal vrijstaande woningen in Arnemuiden aan het Veerse Meer staan gepland. Volgende maand zal de gemeenteraad zich over het advies van BVR uitspreken. De spraakmakende plannen zijn ‘the talk of the town’ en in eerste instantie door zowel de raad als de burgers positief ontvangen.

Scepsis is er met vooral over de vraag wie dat allemaal moet betalen.

Bruinooge: “We zijn, ook op langere termijn, niet vies van een

publiek-private-samenwerkings-constructie, maar we willen wel zelf de regie houden”, benadrukt de wethouder.

Bruinooge zelf heeft overigens het volste vertrouwen in het nieuwe Middelburg. “Het knappe van dit plan uit zich in een totaalvisie met een hoog realiteitsgehalte. We zijn dan ook vastbesloten om deze plannen daadwerkelijk te realiseren.”

Aan het Kanaal door Walcheren in Middelburg moeten bedrijfsterreinen plaatsmaken voor woon- en recreatiegebieden. Het kanaal wordt een bindend element in de stad in plaats van een scheidend elelement. Foto: Frank Viergever

Reageer op dit artikel