nieuws

Looneis logisch gevolg van goedlopende economie

bouwbreed

odijk – “De afgelopen periode draaide de Nederlandse economie als een tierelier. Vandaar onze looneis van 3,5 %, plus een eenmalige uitkering van duizend gulden als blijk van waardering voor de inzet van werknemers”.

Zo introduceert voorzitter F. van der Meulen van de hout- en bouwbond CNV een speciale uitgave, die vandaag aan alle leden is verstuurd en op bouwwerken uitgedeeld. De inhoud wordt voor een groot gedeelte bepaald door de komende cao-onderhandelingen.

Behalve de looneis en de gewenste eenmalige uitkering, zijn er suggesties gedaan waarover de leden in regionale bijeenkomsten kunnen praten. Het is uiteindelijk de vakgroep bouw, die de definitieve cao-eisen vaststelt.

Veel aandacht gaat uit naar mogelijke verlichting van de werkdruk en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Er wordt aangedrongen op een breed onderzoek, waarbij de geestelijke en lichamelijke belasting van werknemers en de veiligheid en hygiene op de bouwplaats moet worden meegenomen. Saillant detail is de wens om alle torenkranen te voorzien van een chemisch toilet. De uitkomsten van het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden kunnen worden gebruikt bij een bedrijfstakbtrede campane, die de bouw veiliger en gezonder moet maken. Werknemers moeten volgens deze bond elk jaar een cursus volgen over veiligheidsnormen. De technologische veranderingen maken het bovendien noodzakelijk dat elke werknemer per jaar gemiddeld drie scholingsdagen volgens artikel 35b van de cao krijgt toegewezen.

Reageer op dit artikel