nieuws

Lekke bentonietwand van garage weer spoedig dicht

bouwbreed Premium

groningen – Wilma Bouw in Groningen verwacht dat de lekkage in de bentonietwand van de nog te bouwen parkeergarage aan de Groningse Westerhaven binnen twee weken is gedicht. Volgens bedrijfsleider H. de Jong komt de oplevering van het complete winkelcomplex met parkeergarage, die staat gepland voor 31 oktober 2000, daarmee vooralsnog niet serieus in gevaar.

Het probleem met de bentonietwand – een in een gleuf verhard vloeibaar mengsel van cement, beton en water – deed zich half augustus voor het eerst voor. Hoewel vooraf berekend was dat de wand en bodem maximaal 7.500 kubieke meter grondwater mogen doorlaten, bleek er veel meer water door de bak te lekken.

Sindsdien zijn uitgebreide proefboringen en grondmetingen verricht door het gespecialiseerde bureau Fugro, in samenwerking met Nederhorst Grondtechniek. Enkele pogingen de afgelopen weken om met een injectiemethode met chemicalien de wand aan de binnenkant te verharden, leverden niet het gewenste resultaat op. De Jong is er echter van overtuigd dat die methode binnen twee weken wel vruchten afwerpt. “We zijn, samen met genoemde bureaus, druk in de weer alle metingen te inventariseren”, aldus de bedrijfsleider. “Ik verwacht dat het probleem binnen uiterlijk twee weken verholpen is en dat we daarna de grond in de bak kunnen gaan afgraven.”

De Jong benadrukt dat de oplevering van het winkelcomplex in de Westerhaven niet in gevaar komt.

Lekkage

“Ik weet zeker of we het probleem heel snel kunnen oplossen. Het is ook niet zozeer een kwestie van niet kunnen bouwen. Zelfs als de lekkage niet afdoende verholpen zou kunnen worden, staat dat de bouw niet in de weg. Probleem is alleen dat we een lozingsvergunning voor maximaal 7.500 kubieke meter grondwater hebben en dat de vaste lasten voor de gebruikers hoger uitvallen als er meer water vrijkomt. Dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn.”

Reageer op dit artikel