nieuws

Kamerbrede zorg over kwaliteit van Vinex-locaties

bouwbreed Premium

den haag – De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van de Vinex-locaties. Eind deze maand praat de Kamer met staatssecretaris Remkes over de actualisering van de Vinex. Afspraken worden gemaakt voor de periode 2005-2010.

Op voorhand trekt de Kamer aan de bel door Kamerbreed een motie aan te nemen. Hierin wordt het kabinet gemaand de kwaliteit van de Vinex-locaties te versterken. Het afgelopen jaar heeft de Kamer regelmatig kritiek geuit over de kwaliteit: te saai, veel van hetzelfde en te dicht opeen. Het betreft bijna een half miljoen huizen.

De motie, ingediend door Adri Duivesteijn (PvdA) en Nellie Verbugt (VVD), is woensdag met ieders steun aangenomen. De zorg spitst zich toe op ruimtelijke en architectonische kwaliteit, sociale eenzijdigheid en een groeiende kloof tussen woonwensen en het woningaanbod.

De Kamer wil dat het Rijk op korte termijn in overleg treedt met de Vinex-gemeenten. Uitgezocht moet worden hoe een betere kwaliteit kan worden bereikt en hoe de diversiteit van het aanbod, de mogelijkheden voor individueel opdrachtgeverschap en sociale diversiteit kunnen worden vergroot.

De Kamer wil de resultaten van dat overleg verwerkt zien in de Vinex-contracten. De motie pleit dan ook voor flexibilisering van de Vinex-convenanten ten opzichte van aantallen woningen en tijdsfasering.

Reageer op dit artikel