nieuws

– Kamer moet stoppen met betutteling corporaties –

bouwbreed Premium

de bilt – De Tweede Kamer houdt zich nog volop bezig met het wel en wee van corporaties. Deze week zijn twee moties aangenomen over meer inspraak van bewoners bij de herstructurering en verlaging van de maximale huurstijging. Aedes-directeur W. van Leeuwen heeft een beetje genoeg van dit soort betutteling.

Tijdens het overleg met staatssecretaris Remkes van VROM met de Tweede Kamer halverwege deze week kwamen de huren ter sprake. Er is geen Kamerbrede meerderheid om de bruteringoperatie terug te draaien of de verzelfstandiging van de corporaties ter discussie te stellen. Maar verschillende Kamerleden hebben het idee dat het wel erg de andere kant opslaat met de marktwerking. De brutering heeft de Kamer ook het recht ontnomen zich intensief te bemoeien met de gang van zaken bij corporaties.

Aedes-directeur vindt de bemoeienis nog steeds wel erg ver gaan. – Kamerleden moeten ophouden mee te kijken over de schouder van de corporaties en zich te bemoeien met de investeringsprogramma – s. Laat corporaties hun eigen beslissingen nemen zodat die zelf verantwoordelijk zijn voor een bepaalde stap en ook daarop aanspreekbaar zijn – , reageert Van Leeuwen enigszins ge-rgerd.

Hij heeft zich verbaasd over de inmiddels aangenomen motie Rietkerk waarin staat dat de maximale huurverhoging van 6,5 procent zoveel mogelijk moet worden verlaagd. – Belachelijk die motie. Daarmee beperk je corporaties in hun bedrijfsvoering. De mogelijkheid om 6,5 procent huurverhoging toe te passen wordt alleen gebruikt om eerlijkheid op de markt te krijgen. Sommige huurders betalen veel te weinig voor hun huis en dat kan zo langzamerhand worden rechtgetrokken. Zo – n verhoging is altijd gekoppeld aan kwaliteit. Maar tien procent van de huurders heeft dit jaar een huurverhoging gekregen van vijf procent of hoger. –

Huurstijging

Gemiddeld is de huurstijging 3,2 procent en voor volgend jaar is de verwachting 2,9 procent. – Dat zal altijd iets boven inflatieniveau zijn om geld over te houden voor investeringen in de volkshuisvesting. – Van Leeuwen wil afspraken over huurstijgingen in een breder verband trekken en niet los zien van de herstructureringopgave en de bundeling van subsidiestromen.

De directeur vindt niet dat de motie corporaties erg inperkt in hun mogelijkheden. – De volkshuisvesting is een optelsom van diverse factoren. – Daarmee komen de doelstellingen uit het Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV) niet in het geding. – Dat is niet een of ander Oost-Europees programma met dogma – s. Op diverse punten gaan de ontwikkelingen zo hard dat de uitkomsten niet meer kloppen. Zo staat in het NPV dat er jaarlijks 6500 huizen worden gesloopt. Dat zullen er twee keer zoveel zijn. –

De investeringsopgave van twintig miljard gulden in vier jaar ligt volgens de Aedes-directeur op schema. Dat zou betekenen dat tot nu toe bijna tien miljard gulden in het bezit gestopt is. Aedes wil het NPV volgend jaar aanpassen aan de actuele ontwikkelingen.

Reageer op dit artikel