nieuws

Italiaanse toestanden

bouwbreed

De gemeente Kampen is een onderzoek begonnen naar de scheefstand van de Nieuwe Toren in het centrum. Enkele burgers lieten de gemeente via een schrijven weten dat naar hun idee de toren de laatste jaren steeds schever staat. Bij navraag bleek dit meer een gevoel te zijn en niet in afmeting aan te geven. Om de ongerustheid bij de inwoners van de Hanzestad weg te nemen, wordt de komende tijd de scheefstand van de zestig meter hoge toren ingemeten.

De Nieuwe Toren is een van de weinige solitaire torens in Nederland, een toren dus waar geen kerk aan vastzit. Het stadsbestuur gaf destijds opdracht voor de bouw om de rijkdom en welvaart van Kampen te onderstrepen.

De bouw begon in 1649. Een delegatie uit Kampen stelde zich eerst in Amsterdam, Hoorn en Edam op de hoogte van de wijze van funderen die men daar toepaste. De heren brachten onder meer een bezoek aan de Nieuwe Toren in Amsterdam. In hun gezelschap bevond zich molenmaker meester Dirk Jan, die een model van een toren had ingezonden. Op zijn advies werd in Noord-Holland een grote hoeveelheid hout ingekocht. Na het graven van de bouwput, begon Dirk Jan met het maken van een houten rooster voor de fundering, vervolgens ving het heiwerk aan. Opvallend op de rekeningen voor heiwerk zijn de begrafeniskosten van een van de werklieden, die omkwam toen een heiblok bovenop hem viel.

Uit de gegevens blijkt dat de toren een houten paalfundering heeft. Hoeveel palen er geslagen zijn en van welke lengte, is onbekend. De verzamelpost van de houtinkoop vermeldt: 361 grenen balken en palen, 200 boomsparren en 69 juffers. Foto: Persbureau Noordoost

Reageer op dit artikel