nieuws

ISO en VCA kapstok voor kwaliteit en veiligheid

bouwbreed

Steeds meer opdrachtgevers gaan uitsluitend met bedrijven in zee die gecertificeerd zijn op het gebied van kwaliteit (ISO) en veiligheid (VCA). Voor veel aannemers was dit inmiddels reden om zich te certificeren. Ook willen zij zich hiermee op de markt onderscheiden. Menig ondernemer die nog niet over zo’n ‘diploma’ beschikt, vraagt zich af of het behalen van een VCA- of ISO- certificaat ook voor hem de moeite loont.

Een certificaat is een verklaring die bewijst dat een product, proces, persoon of organisatie in staat is om aan bepaalde eisen te voldoen. Het biedt de klant dus vooraf zekerheid over de kwaliteit heeft. Een voorbeeld is de KEMA-keur voor elektrische apparaten.

Het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden kan ook worden gecertificeerd. Bijvoorbeeld het slopen van panden waar asbest in zit, of het opbouwen en keuren van steigers.

Het is tevens mogelijk als organisatie gecertificeerd te worden. Dan is er sprake van systeemcertificatie, die kan plaatsvinden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Voor deze systemen zijn verschillende normen vastgesteld. Kwaliteitssystemen zijn vastgesteld in de ISO 9000-serie. Voor veiligheidssystemen is dit de Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA), die enkele jaren geleden in de petrochemische industrie is geintroduceerd. Bij beide normen gaat het erom hoe de organisatie van het bedrijf is ingericht. Ze bieden een kapstok om specifieke aandacht aan kwaliteit en veiligheid te geven.

Inmiddels zijn VCA- en ISO-certificatie ook in de bouw steeds meer in zwang geraakt. Voor alle duidelijkheid: het bezit van een certificaat is geen wettelijke verplichting. Het is aan bedrijven zelf om te beslissen of zij een certificaat willen behalen. Een bedrijf zal zich hierbij afvragen wat certificering oplevert. En, staat deze meerwaarde wel in verhouding tot de inspanning die het bedrijf moet leveren?

Voordelen ISO

Certificering volgens ISO heeft zowel voordelen voor het bedrijf zelf als voor de afnemers. – Voor het bedrijf: ISO-certificering geeft inzicht in werkprocessen en zorgt voor verbetering daarvan. Ook levert het beheersing van de productie op, wat tot kostenbesparing kan leiden. Daarnaast zorgt het voor aandacht voor klanttevredenheid en service. En het kan de rechtspositie versterken.

– Voor afnemers: Bij ISO-certificering hebben zij een redelijke zekerheid hebben dat zij kwaliteit geleverd krijgen.

Nadelen ISO

Een nadeel van ISO-certificering is dat het veel papierwerk veroorzaakt, want de ISO-norm moet worden vertaald naar de eigen bedrijfsprocessen. Voor deze processen dienen procedures en werkinstructies te worden opgesteld en verwerkt in een kwaliteitshandboek. Het gevaar van zo’n hoeveelheid papier is dat het een doel in plaats van een middel wordt om de kwaliteit te verhogen. Bedrijven moeten zich ook realiseren dat het niet alleen inzet, maar ook geld kost om een ISO-certificaat te behalen. Iemand zal vrij gemaakt moeten worden om (samen met anderen) de procedures te beschrijven en het systeem in te voeren. Vervolgens moet een extern bureau het systeem toetsen.

Voordelen VCA

Een belangrijk voordeel bij VCA voor het bedrijf is dat er meer aandacht voor veiligheid komt. Dit kan het aantal ongevallen terugdringen en leidt dus ook tot minder verloren uren. Dit komt ten goede aan de planning en levering van het werk. Ook kan het lager ziekteverzuim opleveren, wat kosten aan verzekeringspremies kan besparen.

Verder verhoogt VCA-certificering het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden. Voor de opdrachtgevers heeft de VCA-certificering daarbij het voordeel dat er uniformiteit is in de beoordeling van aannemers.

De aandacht voor veiligheid is in de prijs van de aannemer inbegrepen. En doordat de aannemer zelf in veiligheid investeert, worden deze kosten voor de opdrachtgever beperkt.

Nadelen VCA

Vanzelfsprekend kost het geld om het VCA-certificaat te behalen. De operationele leidinggevenden en medewerkers moeten een diploma behalen. Verder kost net als bij ISO-certificering de procedurebeschrijving veel tijd en moet een extern bureau het systeem toetsen.

Elk bedrijf dat zich afvraagt of het zich wil certificeren, zal deze voor- en nadelen voor zichzelf tegen elkaar moeten afwegen.

Arbouw zet de voor- en nadelen op een rij in de brochure Hoe zit dat met ISO en VCA?. En de nieuwe brochure Vraag en Antwoord Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA) geeft een helder antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Voor het behalen van een VCA-certificaat kan Arbouw bedrijven behulpzaam zijn, onder meer met cursussen. Informatie is te verkrijgen via telefoonnummer (020) 5805580. Wie meer wil weten over VCA- en ISO-certificering, kan bij Arbouw de betreffende brochures bestellen via fax (020) 5805555 of e-mail (arbouw1109 arbouw.nl). Beide kosten f. 15.

L. Akkers, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel