nieuws

Ingrijpende renovatie geeft Vereeniging Nijmegen weer stijl

bouwbreed Premium

nijmegen – De stad Nijmegen gaat zijn concert-, annex congresgebouw De Vereeniging ingrijpend renoveren. Met de aanpak van het bijna 85-jarige complex is 14 miljoen gulden gemoeid. Tegelijkertijd wordt de Kleine Zaal teruggebracht in zijn Jugendstil- stijl, een werk van nog eens anderhalf miljoen.

In januari respectievelijk mei volgend jaar moet met de werken worden begonnen, zodat het complex keurig op tijd en aangepast de 21ste eeuw kan worden binnengeloodst.

De Vereeniging (met nog steeds de dubbele ee in haar naam) werd in de periode 1914 tot 1917 gebouwd naar een ontwerp van architect Oscar Leeuw (1866-1944). Het complex omvatte van meet af een grote concertzaal met bijbehorende ruimten als kleedkamers, foyer en vergadergelegenheid, alsmede een aparte Kleine Zaal op de verdieping. Deze zaal van 18,5 x 12,5 meter kon op vernuftige wijze zo nodig bij de verdieping van de grote zaal worden betrokken.

In de loop van de 85 bestaansjaren is het nodige en onnodige aan het complex versleuteld. Bepaald zachtzinnig, laat staan cultuurgevoelig, gebeurde dit in de meeste gevallen niet. “Vernieling onder het motto van vernieuwing”, typeert algemeen directeur ad-interim Don Serree die ingrepen. Zij zullen voor een belangrijk deel ongedaan worden gemaakt. Zo wordt een uit de jaren zeventig stammend middendeel tussen twee torens in de voorgevel afgebroken.

Gemoderniseerd

De ingrijpende renovaties, alsmede de uitvoering van achterstallig onderhoud aan onder meer de kelderpartijen, vinden zowel in het publieke deel als in de ‘backstage’ voorzieningen plaats. Zo worden restaurant en keuken fors gemoderniseerd en het aantal ruimtes voor vergaderingen en congressen vergroot. Het benodigde geld voor de plannen, die momenteel in de besteksfase verkeren, is in belangrijke mate verkregen door de verkoop van een deel van het parkeerterrein aan de ING-bank (die ook tien jaar als hoofdsponsor gaat optreden) en door subsidies van de gemeente Nijmegen en ‘Europa’. In januari moet de aannemer beginnen, in oktober volgend jaar dient het geheel te worden opgeleverd.

Een apart hoofdstuk vormt het in zijn oude Jugendstil-luister terugbrengen van de Kleine zaal. De zaal, die ooit plaats bood aan ongeveer 350 bezoekers, werd door Oscar Leeuw ontworpen, maar als een soort ‘Gesamtkunstwerk’ aangekleed door de schilder Huib Luns en Henri Leeuw jr., broer van de architect.

Stucwerk, guirlandes en betimmeringen van plafond en wanden waren zorgvuldig op elkaar afgestemd. Tegen de wanden kwamen zeven grote en twee kleine panelen, die gezamenlijk een soort stripverhaal van de muziekgeschiedenis gaven.

In het ‘grote vernieljaar 1972’ werden al deze cultuurgoederen weggestopt achter triplex betimmeringen en door andere bouwkundige ingrepen goeddeels vernield. Vooral de geschilderde panelen moesten het ontgelden. Stukken zijn ruwweg weggesneden en met name de hoofden van de afgebeelde (Griekse) goden werden eruit gelicht om, letterlijk!, als voetveeg te dienen.

Authentiek

Naar ontwerp van cultuurhistoricus dr. P. Hoeke zullen zij nu zo authentiek mogelijk worden hersteld. Hetzelfde geldt voor de guirlandes en het stucwerk. De benodigde kleine anderhalf miljoen wordt door ING en, naar wordt gehoopt, enkele tientallen andere sponsoren bijeengebracht.

De totale restauratie geschiedt onder leiding van stadsarchitect ir. P. Hoeke; bureau Haskoning uit Nijmegen is belast met de projectbegeleiding.

Reageer op dit artikel