nieuws

Hoe meer koophuizen hoe hoger status wijk

bouwbreed Premium

den haag – Vergeleken met 1971 is een kwart van de toen onderzochte 3500 wijken er in status op achteruit gegaan. Het eigen woningbezit is volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau een betrouwbare indicatie voor de sociale positie van een wijk. Hoe meer koopwoningen in een wijk staan, hoe hoger het aanzien.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een cahier gepubliceerd, ‘Van hoog naar laag; van laag naar hoog’, waarin de ontwikkeling van Nederlandse wijken in kaart is gebracht.

Door als ijkpunt het jaar 1971 te kiezen, geeft het onderzoek geen inzicht in de ontwikkeling en de positie van de honderden wijken die na 1971 zijn gebouwd. Voor het bepalen van de statusontwikkeling van een wijk heeft het SCP drie factoren geindexeerd: inkomen, opleiding en werkgelegenheid.

Veel wijken die in sociaal aanzien daalden, zijn geconcentreerd in de grote steden. Tal van wijken op het platteland stegen juist in aanzien. Die wijken liggen vooral in de landelijke gebieden in het noorden: het Friese Merengebied en Drenthe. “Er zijn geen grote stijgingen van grootstedelijke wijken gevonden”, meldt het SCP. Alles bij elkaar is het aantal wijken dat in aanzien steeg, ongeveer even groot als het aantal dat in de versukkeling is geraakt: een kwart.

Ongeveer 180 wijken bleven op een gemiddeld niveau. Ruim 750 buurten handhaafden zich op een stabiel hoog niveau.

Opmerkelijk is dat de aanwezigheid van veel voorzieningen in een wijk, zoals winkels en scholen, geen garantie zijn voor een positieve statusontwikkeling. Omgekeerd geldt hetzelfde. “Als er weinig voorzieningen zijn in een wijk betekent dit niet dat het aanzien van de wijk zal dalen.”

De onderzoekers vonden geen overtuigende aanwijzingen dat statusdaling onveiligheid in de hand werkt. Belangrijker voor de sociale onveiligheid van een buurt is de aanwezigheid van veel mensen die weinig binding hebben met de wijk, zoals onder andere jonge alleenstaanden en allochtonen.

Op pagina 2: Hoedje opzetten verhoogt sociaal aanzien van buurt.

Reageer op dit artikel