nieuws

‘Grote rivieren moeten meer ruimte krijgen’

bouwbreed Premium

arnhem – De wateroverlast van de afgelopen dagen heeft staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat gesterkt in de opvatting dat er meer ruimte aan de rivieren moet worden gegeven. De Vierde Nota Waterhuishouding, die in december zal worden gepresenteerd, zal daaraan invulling geven.

Rijkswaterstaat heeft de situatie rond de grote rivieren nu goed in de hand. “Maar het moet niet blijven regenen”, zei De Vries tijdens een werkbezoek aan het Alarm- en Berichtencentrum Rijkswaterstaat Oost-Nederland in Arnhem. Noodtoestanden, zoals in 1994 en 1995, worden evenwel niet verwacht. “De regio is aanmerkelijk minder bedreigd dan drie jaar geleden”, wist de staatssecretaris. De waterstanden zijn minder hoog en op cruciale plaatsen zijn de dijken inmiddels verbeterd in het kader van het Deltaplan Grote Rivieren.

Maar het Deltaplan is niet voldoende om het water structureel binnen de dijken te houden. De rivieren moeten meer ruimte krijgen. “We moeten de rivieren niet insnoeren binnen de dijken”, zei de staatssecretaris. Een mening naar het hart van Rijkswaterstaat, dat zich al langer hard maakt voor meer ruimte voor de rivieren.

Met de dijkverbetering gaat het intussen naar wens. De werkzaamheden bij Dodewaard zijn als gevolg van de hoge waterstanden gestaakt, maar die worden weer hervat zodra het waterpeil is gezakt. “Normaal gesproken zouden de werkzaamheden op

1 november zijn neergelegd maar nu is besloten nog even door te gaan”, zegt hoofdinspecteur-directeur van Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland. Hij verwacht dat de streefdatum van 31 december 2000 wordt gehaald, al sluit hij niet uit dat er op een paar plaatsen nog vertraging optreedt.

“Maar daarbij gaat het om niet de meest kwetsbare dijken.” De dijken in de Ooijpolder, waar in 1995 het eerst werd geevacueerd, zijn inmiddels aangepast aan waterstanden die eens in de 1250 jaar voorkomen.

Reageer op dit artikel