nieuws

Energiebesparing woningbouw beslist niet ten koste van alles

bouwbreed

wassenaar – De meeste energiebesparing kan worden bereikt door de bestaande woningvoorraad goed aan te pakken. Maar we zijn het meest gefixeerd op de nieuwbouw, terwijl in die sector de grootste besparingen al zijn bereikt. Verdere reductie gaat veel geld kosten.

Ing. J. Kuiper, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers zei dit in Wassenaar, waar hij de leden ontving op de jaarvergadering.

Nieuwe woningen zijn al zo goed geisoleerd en zo energiezuinig, dat het gemiddeld gasverbruik met 80% is gedaald vergeleken met de beginjaren zeventig: van meer dan 3000 m3 gas toen tot 700 m3 nu.

Op dit moment ligt de Energie Prestatie Coefficient (EPC) voor nieuwbouwwoningen op 1,2. En het kabinet denkt er over de eisen nog voor het jaar 2000 aan te scherpen.

Dan kan volgens hem niet meer worden volstaan met een HR-ketel, goede vloer-, wand- en dakisolatie, maar zullen drastischer maatregelen nodig zijn: het plaatsen van een zonneboiliercombi, warmtepompen of HR-ventilatoren met warmtewinning.

Extra kosten

Het terugbrengen van de EPC van 1,2 naar 1 gaat gemiddeld per woning zo’n 13.000 gulden kosten. Bij een nog verdere verlaging – “er zijn gemeenten en adviesbureaus die graag de blits maken” – tot 0,8 of 0,9 bedragen de extra kosten zelfs 21.000 gulden.

“Met een verdere aanscherping ontstaat er voor de bouwbedrijfstak een uiterst risicovolle situatie”, aldus Kuiper. Onderzoek heeft volgens hem aangetoond dat de consument die extra kosten niet wenst betalen.Tenzij kan worden aangetoond dat de meerinvesteringen zichzelf ook terugverdienen in een lagere energierekening.

Vooral de luxere woningbouw, zoals de twee-onder-een-kap en de vrijstaande woning zullen dan als eerste in de milieu-wedloop onderuit gaan. Het meest ideale woningtype uit een oogpunt van energiebesparing is namelijk het rijtjeshuis type ‘schoenendoos’. De meest ongunstige woningtypes zijn de vrijstaande bungalow en twee-onder-een-kap.

Omdat de woningmarkt nog overspannen is, is het lastig te zien hoeveel de consument over heeft voor duurzaam bouwen. De klant moet blij zijn met alles wat hij kan krijgen. “Daardoor gaan we als bedrijfstak, mede onder druk van gemeenten, eigenlijk verder dan onder andere marktomstandigheden veilig zou zijn”, aldus Kuiper.

“Veel huizenkopers wonen graag in een energiezuinig huis, maar niet tegen elke prijs. Zeven van de tien kopers geven liever de voorkeur aan mooie architectuur dan aan een laag energieverbruik in de woning”, zo heeft onderzoek aangetoond.

Kwaliteit

Maar ook architectuur is kwaliteit, aldus Kuiper, die drie jaar geleden al zijn zorgen uitsprak over de kwaliteit op Vinex-locaties als gevolg van te eenzijdig en te massale bouw van eengezinswoningen in een rijtje en appartementen in een te hoge dichtheid.

“Echte duurzaamheid gaat verder dan alleen ketelrendement en een hele reeks van technische eisen. Het heeft tevens te maken met toekomstwaarde en de vrijheid van partijen om dat zelf te bepalen.”

Reageer op dit artikel