nieuws

Duidelijke spelregels nodig voor oneerlijke concurrentie corporaties Profilering als marktpartij kan niet zomaar

bouwbreed Premium

amsterdam – Corporaties bewegen zich steeds vaker op het terrein van projectontwikkelaars en makelaars. Aedes koepel voor corporaties, doet er alles aan om zich als marktpartij te profileren. Voor het ministerie van Economische Zaken tijd om te kijken naar de oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van commerciele bedrijven. Tot nu toe zijn corporaties bijvoorbeeld vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

R. Gradus, projectleider Markt en Overheid van het ministerie hield gisteren een betoog om de spelregels voor het grijze gebied waarop corporaties zich bewegen duidelijk te maken. Gradus stelde dat aan de orde tijdens een bijeenkomst van het Nirov met als onderwerp de ‘Ultieme corporatie’.

“Voor de sociale sector is niets mis met de publieke taak zoals huisvesten van bepaalde doelgroepen en het oppakken van de herstructurering. De spanning zit in de marktactiviteiten van corporaties. Zoals het ontwikkelen van nieuwe producten, verkoop van huurwoningen, projectontwikkeling en aanbieden van woondiensten aan anderen dan de doelgroep. Niemand hoort mij zeggen dat dat niet mag, maar het gebeurt tegen ongelijke condities ten opzichte met commercieel opererende bedrijven.”

Volgens Gradus betalen corporaties geen leges of vennootschapsbelasting en krijgen ze grond tegen lagere prijzen.

Achtervang

Bovendien kunnen ze goedkoper lenen door de achtervang van een waarborgfonds. Stuk voor stuk voordelen waar het ‘gewone’ bedrijfsleven niet van kan profiteren. Die hebben bij de minister van Economische Zaken aangeklopt om op deze oneerlijke concurrentie te wijzen.

Met succes, want het ministerie heeft de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) opgezet. Staatssecretaris Remkes van VROM heeft de woningbouwverenigingen voor deze operatie aangemeld. Naast de corporatiesector gaan ook de zorg- en onderwijssector onder de loep. Volgende week vrijdag beslist het kabinet over het plan van aanpak voor de MDW. Gradus wijst erop dat de besprekingen over de corporaties het verst zijn door de inzet van Remkes.

Discussie

Gradus verwacht een orientatiefase van een maand of vier en wil daarna spijkers met koppen slaan. “Uitgangspunt is dat maatschappelijk kapitaal niet mag weglekken naar de markt. Door ernaar te kijken, komt er in ieder geval eens een discussie.”

Gradus voelt weinig voor de suggestie van prof. Fleurke van de Vrije Universiteit in Amsterdam om het voorrecht van de corporaties als ‘toegelaten instelling’ te schrappen. Dan zou pas eerlijke concurrentie ontstaan omdat dan ieder bedrijf zich dan op de sociale woningmarkt kan storten. De projectleider van Economische Zaken vindt het op zich geen slechte gedachte, maar realiseert zich dat er geen politiek draagvlak is voor dergelijke vergaande plannen.

Gradus is wel bereid te kijken naar de regelgeving die het onmogelijk maakt om publieke organisaties in de volkshuisvesting en zorg te laten fuseren. “Als dat tot barrieres leidt in de markt dan moeten we dat meenemen, maar het is wel en en.”

Reageer op dit artikel