nieuws

Dinkel damt gevaar in Van onze correspondent

bouwbreed Premium

almelo – Het waterschap Regge en Dinkel brengt de Twentse rivier De Dinkel weer in natuurlijke staat. Het gebied moet meer water kunnen vasthouden. Daartoe richt het schap onder andere een vijftig hectare groot overstroomgebied in bij het dorp Overdinkel. Een pakket van maatregelen moet voorkomen dat recente overstromingen in het Vechtdal minder overlast veroorzaken voor vee en omwonenden.

Uitvoering van het herinrichtingsplan de Dinkelvisie kost enkele tientallen miljoenen guldens. Uitgangspunt is dat De Dinkel meer bergingsruimte krijgt voor het overvloedige water. Regge en Dinkel merkt 2750 hectare grond langs de rivier aan als overstroomgebied. Deze grond moet worden aangekocht van eigenaren die daarvoor een schadeloosstelling krijgen.

Naar aanleiding van de hevige overstromingen bij de Vechtgemeenten Hardenberg, Gramsbergen, Ommen en Dalfsen is het herinrichtingsplan in een stroomversnelling terechtgekomen. Enkele keren per jaar treedt De Dinkel bij veel neerslag buiten zijn oevers.

Grootste boosdoener is de kanalisering van het riviertje tussen het Duitse Gronau en Losser en ten noorden van Denekamp waar De Dinkel de Duitse grens passeert. Ook het tien kilometer lange omleidingskanaal tussen Denekamp en Ootmarsum kan het overvloedige water bij hevige regenval niet verwerken.

Het omleidingskanaal wordt omgevormd tot een natuurlijke waterloop met meanderen vormen. Dat gebeurt eveneens op het gedeelte tussen Losser en Gronau. Ter hoogte van Overdinkel wordt een overstroomgebied van vijftig hectare ingericht. Op delen waar De Dinkel al een natuurlijk verloop heeft, dient aangekochte grond langs de rivier als een soort waterberging. Het langer vasthouden van water in het rivierengebied kan tevens de verdroging in periodes met weinig neerslag tegengaan.

Het waterschap houdt rekening met flora en fauna in de omgeving. Vanwege de natuurlijke waterhuishouding krijgen wilde planten weer een kans om te bloeien. Bovendien wil het waterschap De Dinkel voorzien van vistrappen.

Regge en Dinkel zal Duitse waterbeheerders betrekken bij het herinrichtingsplan. In het Duitse gedeelte moeten dezelfde maatregelen worden getroffen als over de grens. Als De Dinkel in ons buurland langer het water kan vasthouden, heeft dat zeker invloed op de waterstand in het Twentse gedeelte. Het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Euregio dient een subsidieverzoek in bij de Europese Unie.

Reageer op dit artikel