nieuws

Digitale bouwkundige onderlegger onmisbaar

bouwbreed

Installateurs van elektrotechniek en werktuigkundige techniek kunnen niet zonder duidelijke tekeningen voor hun activiteiten bij de afwerking van een gebouw. En ook de gebouwbeheerder wil aan de slag kunnen met heldere tekeningen, zonder de ballast van alle bouwtechnische informatie. Daarom zouden architecten verplicht moeten worden, om naast de bouwkundige tekening ook de bouwkundige onderlegger te produceren. Zo’n ‘as built’-tekening wordt tot nu toe bijna niet opgenomen in het contract, maar is onmisbaar voor de bovengenoemde functionarissen.

Dit betoogt ir. Jan Schrama, directeur van Nordined Technische Automatisering, met recht van spreken. Het Bunnikse bureau maakte voorheen deel uit van Bredero en produceert software voor collegabedrijven. Nordined hield onlangs een seminar over het beheren van digitale en analoge tekeningen.

Elke discipline stelt zijn eigen informatiewensen aan tekeningen. Een digitale bouwkundige onderlegger kan prima dienen voor het maken en onderhouden van specifieke tekeningen. De oplossing van Nordined: sla de informatie voor bouwtechniek, ruimte- en middelenbeheer, en installatietechniek gescheiden op, alles gebaseerd op dezelfde bouwkundige plattegrond uiteraard. Dat voorkomt dat de vakmensen van diverse disciplines op een bouwwerk rondlopen met verschillende tekeningen, die op verschillende gegevens berusten. Door het aanbrengen van die duidelijke discipline-scheidingen, kunnen er uiteenlopende combinaties van tekeningen worden gemaakt.

Vaak worden bouwtekeningen alleen analoog bewaard (als calques of witdrukken). Ze verouderen dan snel. De computer kan een organisatie te hulp komen, en Nordined heeft applicaties ontwikkeld voor het facility-management proces. Voordeel van hun oplossing is dat zij zowel alfanumerieke als grafische informatie samenbrengen en ontsluiten, terwijl veel software van andere producenten zich beperkt tot het alfanumerieke deel.

In de afwerkfase van een bedrijfsgebouw zal de elektrotechnisch installateur bijvoorbeeld een tekening maken van de brandmeldinstallatie. Die tekening maakt weer deel uit van de complete zwakstroomtekening. Deze informatiescheiding maakt het mogelijk dat de brandmeldinstallatie als geheel te gebruiken is voor de beveiligingstekening en de vluchtplanroutering. Groot voordeel: de gegevens hoeven slechts een keer ingebracht te worden, om vervolgens een scala van toepassingen te dienen.

En ook als de bouw klaar is, moet de beheerder inzicht hebben en houden in bijvoorbeeld de elektrotechnische plattegrond: alle armaturen en wandcontactdozen zijn voorzien van een groep- en kastcode. Zo weet hij snel of er in een groep vermogen over is om elektrische apparatuur bij te plaatsen.

Schrama illustreerde zijn betoog met een bespreking van het beheer van tekeningen in AutoManager WorkFlow voor Gebouwbeheerders. De standaardsoftware van Cyco heeft Nordined voorzien van een ‘schil’ met gebruiksvriendelijke toevoegingen voor gebouwbeheerders. Het pakket maakt het mogelijk tekeningen effectief te beheren. Het houdt rekening met veranderende omstandigheden en als gevolg daarvan aanpassing en goedkeuring van tekeningen.

Het programma heeft een krachtige zoekfunctie; via een navigator kan je de informatie snel ontsluiten. Tekeningen worden gecomprimeerd voor verzending in een elektronische ‘envelop’; verzending gaat zo mogelijk per e-mail. Voor gereviseerde tekeningen zit er een functie in die je in staat stelt een vergelijking te maken met de vorige versie (‘zoek de verschillen’). Tenslotte kunnen tekeningen worden voorzien van commentaar op een aparte laag, zodat de tekening onaangetast blijft.

Voor de installateurs heeft Nordined samen met Kropman Installatietechniek een tekeningbeheersysteem gemaakt. Aanschaf van het complete AutoManager WorkFlow-pakket zou voor deze groep duur uitpakken en onnodige functionaliteit bieden. In het beheersysteem kunnen tekeningen uit hun gecomprimeerde elektronische envelop worden gepakt, met behoud van de directorystructuur van de gebouwbeheerder. Ook de coderingen blijven op hun plaats. Installateurs zijn wel vrij om hun eigen projectstructuur en -codes toe te voegen.

Gebouwbeheerders die hun werk willen automatiseren raadt Nordined een stap voor stap aanpak aan en prioriteiten vanuit het primaire proces te leggen. Afspraken met toeleveranciers van informatie zijn belangrijk (denk aan bestandsformaten), evenals scheiding van informatie in lagen; anders ontstaan onoverzichtelijke tekeningen.

Pieter van Scherpenberg is publicist op het gebied van automatiseringsvraagstukken te Amsterdam

Reageer op dit artikel