nieuws

De nieuwe internationale norm

bouwbreed Premium

EN-ISO-1461 ‘Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles – Specification’ is in Europa aanvaard. Er zijn negentien landen aangesloten bij het Comite Europeen de Normalisation (CEN). Met uitzondering van Griekenland hebben alle landen, waaronder ook Nederland, zich voor de norm uitgesproken. De nieuwe norm zal de norm NEN 1275 vervangen.

Aanvaarding van de norm vergde intensief en langdurig overleg in de (in)ternationale normcommissies. “Niet dat er controversiele dingen in stonden, maar internationaal vindt iedereen zijn eigen norm het beste. In de Duitse norm stonden bijvoorbeeld dingen die in Nederland niet mochten. Om de zaak op een lijn te krijgen is veel tijd nodig geweest. Publicatie volgt rond de jaarwisseling. De tekst van de nieuwe norm is beschikbaar in het Engels, Duits en het Frans. EN-ISO 1461 zal ook in een Nederlandse vertaling verschijnen onder de aanduiding NEN-EN-ISO 1461.

Reageer op dit artikel