nieuws

De moeizame weg naar Europese vloernormen

bouwbreed Premium

houten – Naar verwachting verschijnt in augustus 1999 het Europese normontwerp voor dekvloermaterialen. Kort erna worden normontwerpen met de bijbehorende testmethoden gepubliceerd. Zij vormen de eerste vruchten aan de moeizame weg naar Europese normalisatie op het gebied van dekvloeren.

Hoe moeizaam (en lang) die weg is, zette normalisatieadviseur NNI-Bouw ir. W. Walters vrijdag uiteen tijdens een seminar op de beurs Vloer f. 98 in Houten.

Het opstellen of herzien van een NEN-norm duurt wel eens lang maar ze komt er. – Dat wordt wat anders als we Europees gaan normaliseren – , meent Walters. – Dan zetten ineens mensen aan de overlegtafel uit negentien verschillende landen, met elk hun eigen bouwtraditie, contractverhoudingen, wijze van gebruik van normen in bijvoorbeeld de regelgeving. En niet te vergeten hun eigen taal – . Toch komen die Europese normen er, en zullen ze de eigen nationale vervangen. Zo is althans overeengekomen in de CEN waarin alle Europese normalisatie-instituten zich verenigd hebben. Een norm gaat dan in Nederland NEN-EN met een nummer heten, in Duitsland DIN-EN enz.

De Europese normalisatiecommissies, de CEN/TC – s, hebben zich van begin af aan vooral beziggehouden met het opstellen van Europese normen voor bouwproducten. In Nederland is ingezien dat harmonisatie van niet alleen de normen voor dekvloeren gewenst is, maar ook die van eisen en testmethoden voor de vloer als geheel ,en zaken die de uitvoering of de opbouw betreffen. Een gezamenlijke NNI-CUR commissie, waarin alle vloerstromingen inclusief die voor de anhydrietvloerenbranche zijn verenigd, houdt zich hiermee bezig. Vanuit de commissie wordt geprobeerd sturing te geven aan het werk van CEN/TC 303.

Onder grote Europese politieke druk kreeg de opstelling van productnormen (de grondstoffen voor dekvloeren) prioriteit. Nederland moest zich daarbij neerleggen, maar heeft wel bereikt dat bij het formuleren van de producteisen ook over de vloer zelf is nagedacht.

Na de definitieve vaststelling van deze norm en de erbijhorende beproevingsnorm(en) kan aan de opstelling van vloerennormen worden begonnen. Intussen is het NNI druk doende de bestaande nationaliteit normen op vloerengebied te actualiseren.

Reageer op dit artikel