nieuws

Corridors geen garantie voor natuurgebieden

bouwbreed Premium

De ‘Haagse’ plannen om in de komende dertig jaar de stedelijke ontwikkeling vooral te laten verlopen langs de belangrijkste transportaders naar onze buurlanden lijkt een logische keuze, maar zal in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn. Kern van het idee is namelijk dat de rest van het land met rust wordt gelaten en dat natuurgebieden die de afgelopen decennia zijn verpest in ere worden hersteld. Het is maar zeer de vraag of dat laatste zal lukken.

In het concept van de houtskoolschets voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2030 wordt de mogelijkheid geopperd wegen en spoorlijnen in het landelijk gebied tussen de corridors (Rotterdam-Breda-Antwerpen, Rotterdam-Eindhoven-Venlo-Ruhrbebied en Amsterdam-Utrecht-Arnhem-Ruhrgebied) op te heffen. Zo zouden natuurgebieden moeten worden ‘ontsnipperd’.

Dat klinkt natuurlijk aardig als je tegenstanders van het bouwen in corridors over de streep wil trekken. Maar de vraag is of de Nederlandse bevolking er ook massaal voor zal kiezen om in de drukke corridors te gaan wonen. Nu al zijn er veel mensen die bewust kiezen voor het rustiger, landelijke gebied. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld van de plannen om het Groene Hart van de Randstad te sparen, bar weinig terechtkomt. Overal wordt aan dat hart geknaagd omdat gemeenten die aan de grens liggen behoefte hebben te bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas.

Zo zal er in de toekomst ook worden geknaagd aan de landelijke ruimte rond de grote economische centra langs de corridors. Want VVD-Tweede Kamerlid N. Verbugt heeft gelijk als ze stelt dat bebouwing langs de transportassen niet zal betekenen dat dan ook daadwerkelijk lange linten van woningen en bedrijfsgebouwen ontstaan, die dwars door het land lopen. Langs de assen blijven er centra die populairder zijn als vestigingsplaats dan andere plekken. Daarbij spelen de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven een belangrijke rol. Veel bedrijven willen nu eenmaal in de buurt van die Europese mainports zitten. En waar bedrijven zich vestigen willen mensen wonen.

Het wordt voor het kabinet, dat eind deze maand de houtskoolschets moet vaststellen, zaak daar een modus voor te vinden. Het zou te eenvoudig zijn om er zonder meer van uit te gaan dat de ruimte tussen de corridors gespaard kan worden. Nog simpeler zou het zijn als politici denken dat je wegen en spoorwegen in het landelijk gebied overbodig kunt maken. Als gevolg van de revival van het spoor wordt op dit moment eerder gesproken over het weer in ere herstellen van gesloten spoorlijnen en het rendabeler maken van noodlijdende lijntjes dan over het sluiten van verbindingen. En als er al een treinverbinding wordt geschrapt, zal die onmiddellijk worden vervangen door een buslijn. De wegen in het landelijk gebied blijven dus noodzakelijk. Dat geldt zeker voor de snelwegen die niet tot de corridors behoren. Overal langs die wegen zijn immers ook al bedrijventerreinen ontstaan.

Van de ontsnippering van de natuur moeten we ons dus niet te veel voorstellen. Veel belangrijker is het ervoor te zorgen dat de overgebleven natuurgebieden en landelijke gebieden niet nog verder worden aangetast. Op zich is het aanwijzen van de al zo lang door het bedrijfsleven gewenste corridors een goed begin. Maar dat alleen garandeert niets voor de rest van Nederland.

Ron Kragten Parlementair redacteur

Reageer op dit artikel