nieuws

Brussel stelt omgang met hout aan de kaak

bouwbreed

brussel – Dat stof van eiken- en beukenhout kanker veroorzaakt staat voor de Portugese Europarlementarier Q. Correira vast. De Europese Commissie moet om die reden de richtlijn over kankerverwekkende stoffen op het werk veranderen. De Commissie wilde dat al, maar beperkt ‘stof’ tot dat van eiken- en beukenhout. Correira noemt het niet ondenkbaar dat ook stof van andere houtsooorten kanker veroorzaakt. In afwachting van verder onderzoek moeten alle soorten hardhout voorlopig onder de richtlijn vallen.

Europees Commissaris M. Monti wil Correira’s aanbevelingen overnemen. Hij erkent dat de vereiste aanpassingen de houtverwerkende bedrijven veel geld zullen kosten en stelt om die reden voor dat alleen nieuwe ondernemingen aan de bepalingen moeten voldoen.

Bestaande bedrijven moeten krijgen een overgangsperiode. Zo nodig dienen kleine en middelgrote ondernemingen financiele steun te krijgen. Houtvervangende materialen voorschrijven leidt volgens Correira tot het verdwijnen van hele productiesegmenten en tot de teloorgang van het ambacht. Indien met verschillende houtsoorten tegelijk wordt gewerkt, moeten de grenswaarden worden verhoogd.

Reageer op dit artikel