nieuws

‘Bouw wacht niet op dure boorervaring’ CDA-Kamerlid Leers ingenomen met heroverweging tunnel

bouwbreed

den haag – CDA-Kamerlid Leers snapt nog altijd niet hoe het mogelijk is dat de politiek ooit heeft kunnen kiezen voor een boortunnel onder de weilanden van het Groene Hart. “Het is Paars op zijn best”, schampert de politicus. “Het was destijds gewoon handjeklap. De PvdA wilde de Hogesnelheidslijn langs de autosnelweg A4 en de VVD wilde hem bovengronds, dwars door het Groene Hart. Om Paars te redden is die tunnel er uit gekomen. Maar vanaf het begin is het een strijdpunt geweest. Want eigenlijk wil niemand dat ding.”

Dat vervolgens naar buiten is gebracht dat de tunnel de Nederlandse bouwnijverheid kan helpen bij het opdoen van ervaring met boortunnels, vindt Leers bijna lachwekkend. “Er staan verschillende boortunnelprojecten op stapel. Dat is dus het probleem niet. Bovendien zijn we met zijn allen toch voor marktwerking? Als Nederlandse bedrijven de knowhow in huis willen halen zijn ze mans genoeg om strategische allianties aan te gaan met buitenlandse specialisten.”

Nederland is zelf van oudsher gespecialiseerd in de afgezonken tunnel. Het plan van ingenieursbureau Bovon – volgens bedenker ing. L. van Tol 500 miljoen gulden goedkoper dan de boortunnel – is gebaseerd op die beproefde techniek. Het is de bedoeling van het bureau, dat door het Groene Hart een ongeveer 9 kilometer lange sleuf wordt gegraven, waarin tunnelelementen kunnen worden afgezonken. Die elementen worden gebouwd in dokken langs de sleuf. Wordt alleen overdag gewerkt dan kan het project een half jaar sneller klaar zijn dan de boortunnel. De bouw kan ook nog worden versneld door het aantal bouwdokken op te voeren en langer door te werken.

Ideeen

Bovon is overigens niet het enige bedrijf dat plannen heeft gepresenteerd voor een afgezonken tunnel. Ook bouwconcern NBM Amstelland heeft hiervoor ideeen, die volgens bestuurder Van Ommen 200 miljoen gulden goedkoper uitpakken dan de boortunnel.

Over de schade die door het graven van de sleuf wordt aangericht aan het Groene Hart, hoeft volgens ing. Van Tol niemand in te zitten. “Mocht het nodig zijn de toplaag van de bodem te sparen vanwege de bijzondere flora, dan kan dat. Daarvoor hebben wij een methode ontwikkeld.”

Kamerlid Leers is zeer ingenomen met de heroverweging, die nu gaat plaatsvinden. Hij vindt dat aan de boortunnel veel te veel risico’s kleven. “De kosten zijn nu al hoog, maar wij hebben uit kringen van AVBB en NVOB signalen vernomen dat die nog wel eens veel hoger kunnen uitpakken. Ik heb de indruk dat de bouwwereld er niet in gelooft. Het zou zelfs wel eens zo kunnen zijn dat minister Netelenbos met haar opmerkingen is gekomen nadat ze de eerste inschrijvingen voor de boortunnel had gezien. Die zouden wel eens fors kunnen tegenvallen. Het is natuurlijk ook onzin zo’n dure tunnel onder het weiland. Elders in het land begrijpen ze daar weinig van. Als men in Limburg klaagt omdat het kabinet niets wil doen aan de infrastructuur, antwoord ik altijd dat ze eerst een weiland moeten aanleggen met een koe erop. Dan komt het vanzelf wel in orde.”

Beperken

Kamerlid Leers maakt zich er geen zorgen om dat een verandering van de plannen tot vertraging zal leiden van de HSL Zuid. “Het is een feit dat de Planologische Kernbeslissing gedeeltelijk moet worden herzien. Dat kost tijd, maar het verlies kunnen we beperken tot enkele maanden. Om de mensen langs de lijn tegemoet te komen moeten we pakweg 25 of 50 miljoen gulden van het geld dat we kunnen besparen besteden aan extra maatregelen. We zouden de tunnel bij voorbeeld met gemak kunnen doortrekken tot voorbij het water van de Does. Als we een en ander soepel kunnen regelen, zou het zelfs wel eens zo kunnen zijn dat de afgezonken tunnel sneller klaar is.”

Ing. Van Tol beaamt dat. “Bovendien heb ik in mijn plannen rekening gehouden met een bedrag dat nodig is om agrariers en andere grondeigenaren tevreden te stellen. Ik ga ervan uit dat dat lukt.”

Ook het feit dat de aanbestedingsprocedure voor de boortunnel al is begonnen vormt volgens Leers geen belemmering. “Het gaat nog om de vrijblijvende inschrijvingen. Uiteindelijk blijven er vier kandidaten over die echt kunnen meedingen. Pas vanaf dat moment is tekengeld verschuldigd, nu nog niet.”

Reageer op dit artikel