nieuws

Bindend advies trekt Broekpolder uit slop

bouwbreed Premium

heemskerk – De gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk gaan akkoord met het vragen van een bindend advies over wie de Broekpolder mag volbouwen: NBM Amstelland/Heijmans of het consortium Mabon. Een eerste stap op weg uit de impasse tussen beide gemeenten, vindt voorzitter Hollebrand van de stuurgroep Broekpolder. Inmiddels gaan de voorbereidingen door om de opgelopen vertraging tot een minimum te beperken.

In Heemskerk was de discussie over het voorstel van het college van B en W om een bindend advies te vragen kort. Unaniem was de raad het erover eens dat dit compromisvoorstel moest worden aanvaard om voortgang op de Vinex-locatie Broekpolder te krijgen.

In Beverwijk duurde de discussie langer. Logisch, omdat het handelen van die raad in het verleden debet was geweest aan de impasse. “Koste wat het kost, maar het plaatselijk consortium moet de klus krijgen”, zo werd door een aantal raadsleden gedacht.

In het in beide gemeenten gelijkluidende raadsvoorstel is het plaatselijk consortium nu geheel buiten beeld. Het bindend advies gaat alleen nog maar over Mabon c.s. en Amstelland.

Bij de beoordeling van die vraag moeten de arbiters van het Nederlands Arbitrage Instituut advies uitbrengen op basis van drie punten: de biedingen, de vastgestelde selectieprocedure en de vastgestelde selectiecriteria.

“Het moet toch mogelijk zijn binnen een maand of twee zo’n advies uit te brengen”, zegt Hollebrand, die naast voorzitter van de stuurgroep wethouder ruimtelijke ordening in Heemskerk is. “Ik ben een tevreden mens, in die zin dat het hier gaat om een eerste stap. Er zijn nu twee dingen belangrijk. Dat we doorgaan met de voorbereidingen en dat er behoorlijk wordt geinvesteerd in de samenwerking tussen Heemskerk en Beverwijk. Want die heeft behoorlijk geleden onder de affaire. Politiek-bestuurlijk is dat een slechte zaak.”

Hollebrand vindt het onverantwoord om te lang in dit soort processen te blijven zitten. “Het gaat om een ton rente per maand. Het is de burger niet uit te leggen. Daarom moeten we de schade tot een minimum beperken. Daarnaast zullen we het geschonden imago moeten herstellen.”

Reageer op dit artikel