nieuws

Beweegbare bruggen genieten voorkeur

bouwbreed Premium

rotterdam – “Wil je echt een slag slaan met verschuiving van vervoer over de weg naar water, dan zou het een goede zaak zijn als de nu geplande vaste bruggen beweegbaar zijn. Weliswaar worden ze op Rijnvaarthoogte gebracht, maar niemand weet of er in de toekomst geen behoefte is aan grotere hoogte. Daarnaast is investeren in het onderliggend vaarwegennet belangrijk.” Aan het woord is de secretaris van het Centraal Overleg Vaarwegen, Cees de Vries.

Ontevreden zijn ze zeker niet over het MIT. De vaarwegen staan er goed op. Dat schrijft het COV in een brief aan een Tweede Kamer. Toch zijn er nog wel wat wensen, die niet eens zoveel geld kosten maar wel een hoog ‘modal shift-rendement’ hebben.

Het gaat dan vooral om het verhogen van de bruggen over de Twentekanalen, het beweegbaar maken van de vaste brug over de sluis Weurt en het ombouwen van de keersluis in Zwartsluis tot schutsluis. “Onze wensen lopen parallel met de geplande modal shift naar vervoer over water”, zegt De Vries.

In totaal heeft het COV wel veertig haalbare projecten. Daarvan zijn er tien als prioritair aangemerkt voor de komende kabinetsperiode. “Bij alle projecten gaat het om een betere bereikbaarheid van regio’s met een hoge potentie om de verschuiving naar vervoer over water te realiseren.”

Ten tijde van minister Jorritsma op Verkeer en Waterstaat zijn er discussies gevoerd over de hoogte van de bruggen op het hoofdvaarwegennet. Volgens Jorritsma waren vaste bruggen op Rijnvaarthoogte, in de praktijk 10,50 meter. “Voor het huidige vervoer is dat voldoende. Maar je weet nooit voor de toekomst. Qua diepgang en breedte zitten we aan het maximum. De diepgang wordt bepaald door de aanwezigheid van aquaducten en drempels in sluizen. Dus blijft slechts de hoogte over. Nu al hebben we in het containervervoer vijftien procent zogenoemde High Cube containers (2,90 meter hoog in plaats van 2,50 meter). Als dat meer wordt, kom ik niet meer onder Rijnvaarthoogte door.” Daarom ziet het COV dan ook het liefste beweegbare bruggen. Dat mag dan nu een duurdere investering zijn, later constateren dat een brug van 10,50 te laag is, is nog duurder.

Helemaal niet opgenomen is de Zaan, waar juist een grote vervoerspotentie is. De Zaan moet worden verbreed, verdiept en nieuwbouw van de Wilhelminasluis is nodig.

Een apart probleem vormt de vaarweg Amsterdam-Harlingen. Daar blijken de Lorenzsluizen in Kornwerderzand een probleem door de drempel. “Dat is lastig bij laagwater op de Waddenzee. En dan verder de vaarweg naar Harlingen, de Boontjes. Dat is niet zomaar een kwestie van baggeren. De volgende dag ligt het zand er weer. Daar wordt op een andere oplossing gestudeerd”, besluit De Vries.

Reageer op dit artikel