nieuws

Bestuurscrisis dreigt over Betuwelijn

bouwbreed Premium

ARNHEM – De aanleg van de Betuwelijn en de noordelijke aftakking dreigen in Gelderland een bestuurscrisis te veroorzaken. Terwijl vijf gemeentebesturen provinciebestuurder De Bondt verwijten dat hij langs de rand van de democratie scheert, dreigt de gedeputeerde met opstappen als Gelderland de aanleg van de goederenspoorlijn alsnog afwijst.

De provincie ging in 1995 akkoord met aanleg onder voorwaarde dat de Noordtak direct daarna aangelegd zou worden. Ook een zuidelijke aftakking is in de ogen van Gelderland onontbeerlijk. Enkele weken geleden maakte het kabinet bekend dat de aanleg van de Noordtak vertraging oploopt. Over de zuidelijke aftakking werd helemaal niet meer gesproken.

De Bondt reageerde door het Rijk drie miljard gulden aan te bieden als lening voor vlotte aanleg van de noordtak. Dat bleek minder eenvoudig dan gedacht. Bovendien mobiliseerde de gedeputeerde tientallen gemeentebesturen, die bij minister Netelenbos van Verkeer een goedkoper trace voor de noordtak via Zutphen bepleitten.

Keelgat

Die actie is enkele gemeente in het verkeerde keelgat geschoten. Zij stuurden gisteren een brief aan Netelenbos en minister Pronk (VROM) met de mededeling dat ‘onvoldoende is aangetoond dat de aanleg van de Betuwelijn noodzakelijk is’. Ze vinden het niet passend dat andere Gelderse overheden al een voorkeur voor een noordelijk traject uitspreken, terwijl de maatschappelijke discussie nog moet plaatsvinden.

Provinciale Staten van Gelderland starten vandaag de begrotingsvergadering. Nu al is duidelijk dat een grote meerderheid voorstellen zal doen om elke Gelderse medewerking aan de aanleg stop te zetten als de Noordtak er niet komt. Deze opstelling kan door procedures tot jarenlange vertragingen leiden.

De Bondt is woedend over de politieke plannen. Hij dreigt met aftreden als Gelderland de Betuwelijn bestuurlijk saboteert. Volgens hem kan alleen de Tweede Kamer de goederenlijn nog tegenhouden. Tegenwerking van Gelderland leidt alleen maar tot minder goede oplossingen voor knelpunten.

”Den Haag zal tegenwerking uit Gelderland opvatten als een regelrechte oorlogsverklaring met een lo odzware politieke lading. Dat is allerminst verstandig. Het wordt voor mij heel moeilijk zo’n besluit tegenover de minister te verdedigen. Het is beter te wachten wat de Kamer over de Betuwelijn en andere infrastructuurplannen zegt, alvorens zulke vergaande beslissingen te nemen”, aldus De Bondt.

Vrachtwagens, boten of treinen. De leden van de vaste Kamercommissie voor verkeer krijgen morgen een nieuwe kans zich hierover uit te spreken. Opnieuw zal vooral ook de Betuwelijn centraal staan in de ongetwijfeld verhitte discussies. Cobouw blikt alvast vooruit met een themapagina over een even prestigieus als omstreden project dat de gemoederen in Nederland al geruime tijd bezig houdt. Het actiecomite ‘Laat de Betuwelijn varen’ zegt Nederland te willen behoeden voor verdere verspilling van geld, ‘nu het nog niet te laat is’.

Op pagina 5: Comite strijdt tot de laatste biels is gelegd. Zalm wil meer private inbreng. ‘De pijn van de Betuwelijn’.

Reageer op dit artikel