nieuws

Ballast Nedam en ING werken samen aan Maasvlakteplan

bouwbreed Premium

amstelveen – Ballast Nedam en ING hebben in Rotterdam de eerste contouren geschetst van een grotendeels privaat aan te leggen Tweede Maasvlakte. Het plan gaat uit van acht miljard gulden aanlegkosten. Daarvan zou het Rijk een kwart moeten ophoesten.

Voor verdere invulling van het idee zijn beide bedrijven afhankelijk van een (tussen)beslissing van het kabinet over de ruimtenood in Rotterdam. Wordt daarin het zoekgebied beperkt tot Rotterdam, dan stijgen de kansen voor Ballast Nedam en ING. De schets voorziet in de aanleg van de nieuwe zeewering en haveningang door het Rijk. Daarbinnen zou het consortium dan gefaseerd land opspuiten en havenbekkens aanleggen, in samenspraak met de ondernemingen die er zich vestigen. Zo bepaalt de markt in welk tempo de duizend ha worden aangelegd. Binnen enkele weken hopen Ballast Nedam en ING meer details te kunnen geven.

Reageer op dit artikel