nieuws

Andere eisen beperken windhinder hoogbouw

bouwbreed Premium

delft – Hoogbouw in de Nederlandse steden heeft soms nadelige effecten zoals windhinder en verminderde lichttoetreding. De gevolgen van hoogbouw zijn te beheersen met normen waarin uniforme eisen en bepalingsmethoden zijn vastgelegd. Het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) in Delft gaat na of er draagvlak te vinden is voor het opstellen van dergelijke normen.

Het Nederlands Normalisatie-instituut bekijkt hoe het is gesteld met de belangstelling. Het onderzoek duurt nog tot begin volgend jaar. “Als de ideeen in het voorjaar zijn uitgekristalliseerd, organiseren we een workshop over dit onderwerp”, zegt ir. R. Nouwen van NNI-Bouw.

In de strategische verkenning die nu loopt, gaat het erom de belangstelling te peilen voor een op te richten normcommissie op het gebied van stedenbouwfysische problemen. Landelijke – en Europese uniformiteit bij de eisen die voor hoogbouw gelden, kunnen in het ontwerpstadium al de mogelijkheid bieden nadelige gevolgen te vermijden of te beperken.

Weliswaar zijn er binnen Europa grote verschillen in windklimaat en zonnestanden, maar een optimaal stedenbouwfysisch klimaat is voor alle steden even belangrijk.

Verdichting van de bebouwing doet zich de laatste jaren vooral voor rond trein- en metrostations. Omdat sprake is van concentratie van kantoren op een beperkte grondoppervlakte wordt vaak gekozen voor hoogbouw. Dergelijke projecten kunnen het buitenklimaat rond de omliggende gebouwen verstoren. Gedacht moet worden aan hogere windsnelheden en windstoten die gevaar kunnen opleveren voor fietsers en voetgangers: ze kunnen omwaaien. Om in het ontwerpstadium dergelijke effecten te kunnen beheersen, ontbreken nu nog eenduidige en uniforme eisen en bepalingsmethoden.

Reageer op dit artikel