nieuws

Adviesraad: bouwers betrekken bij keuze locatie groei Schiphol

bouwbreed Premium

den haag – Een consortium met daarin bouwbedrijven moet de haalbaarheid onderzoeken van locaties waar Schiphol in de toekomst kan uitbreiden. Daarin zouden verder financiele instellingen, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven zelf moeten participeren.

Dit stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in de adviesnota ‘Van de lucht blijven leven’, die zij aan minister Netelenbos van Verkeer heeft gestuurd. De Raad ziet zelf een luchthaven op een eiland in de Noordzee – inclusief een shuttleverbinding naar het nu bestaande Schiphhol – als de beste keuze. Als een eiland niet haalbaar is, kiest zij voor een verantwoorde uitbreiding van Schiphol. Een luchthaven in Flevoland wordt gezien als een mogelijke variant daarop.

Volgens het adviesorgaan is het echter aan Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen zelf om als normale bedrijven aan te geven wat nodig is om de groeiplannen te realiseren. Daarom moeten zij ook aangeven op welke locatie dat het beste kan. Het consortium dat daarvoor moet worden opgericht moet een investerings- en expoloitatieplan ontwikkelen en moet ook een fons kunnen vormen voor investeringen in toekomstige infrastructuur.

Reserveren

De overheid moet volgens de Raad op afstand besturen. Zij bedoelt daarmee dat op korte termijn duidelijk moet worden aangegeven aan welke normen (geluid, veiligheid en emissies) moet worden voldaan. Ook moet de regering locaties aanwijzen die in aanmerking komen en de benodigde gronden reserveren, ook al is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een luchthaven komt.

Reageer op dit artikel