nieuws

705 gulden plus vakantiebonnen

bouwbreed Premium

Bouwbedrijf vraagt timmerman. Loon 705 gulden per week, exclusief vakantiebonnen. Behalve de naam en adres van het bouwbedrijf bevatte de advertentie geen verdere informatie. Het bijzondere van de advertentie was het aangeboden loon. En natuurlijk de vakantiebonnen. Intermediair mag zich gelukkig prijzen, dat zijn adverteerders wat meer te melden hebben. Omgekeerd zou de lezer van Intermediair een wat hanteerbaarder blad in handen krijgen.

Wat valt er nog meer op aan de advertentie? Over de werkzaamheden wordt niet gerept. Een timmerman timmert. Vooruitzichten: een timmerman timmert. Het is allemaal van een vanzelfsprekende eenvoud. Of de advertentie resultaat heeft opgeleverd, weet ik natuurlijk niet.

Het gebruiken van een advertentie om bouwpersoneel te werven is een duidelijk signaal dat er een krappe arbeidsmarkt bestaat. Normaal zou via informele kanalen de vacature zijn vervuld. In een beperkt aantal gevallen eventueel via het arbeidsbureau of uitzendbureau.

De advertentie leert nog meer. Zo’n negentien gulden vijftigschoon per uur leidt tot een netto maandloon van 3.100 gulden. Aanzienlijk meer dan een uitkering – een steuntje zouden ze in Den Haag zeggen – of het inkomen van een Melkert-baan. Voor een grote categorie werkzoekenden lijkt een aanlokkelijk perspectief aanwezig. Het is ook niet onmiddellijk het loon waar veel schoolverlaters het niet voor zouden willen doen. Wat kleeft de bouw toch aan, dat de aantrekkingskracht van het beroep niet groter is. Als dit zo blijft, zal de 705 gulden in de week oplopen naar 805, om deze reclameprijs even vast te houden. Mij deed het sterk denken aan een televisie voor 695 gulden of 795.

De oplopende lonen hebben verschillende gevolgen. Om er een paar te noemen. Het verschuiven van werk op de bouwplaats naar de toeleverende industrie zal versnellen. Ook wordt de inzet van mechanisatie op de bouwplaats eerder rendabel en zal nog sneller gepoogd worden uit te wijken naar andere cao’s.

Dit laatste is curieus. Bouwlonen – zowel volgens de cao als op basis van marktverhoudingen – zijn relatief gunstig. Kennelijk bestaat er toch een categorie werknemers die bereid is onder de minder gunstige voorwaarden van andere cao’s hetzelfde werk te verrichten.

Toegegeven, die minder gunstige voorwaarden hoeven niet in het netto loon zichtbaar te worden. Het totale arbeidsvoorwaardenpakket is ongunstiger. Dat kan blijken bij werkloosheid, in een vorstperiode of later, bij het pensioen. Het blijft echter merkwaardig, dat de bouw moeite heeft om een adequate aanwas aan personeel te realiseren en tegelijk wordt beconcurreerd door ‘goedkopere’ arbeid.

Een andere vorm van concurrentie is beter te begrijpen. Nog geen twintig gulden per uur schoon voor een timmerman. Als deze timmerman voor zijn baas bij u een klus komt doen, kunt u zeventig gulden kwijt zijn. Reken dan maar uit voor hoeveel gulden zo’n timmerman zelf bij u langs wil komen. Inderdaad, het mannetje waar het LISV reclame voor maakt op tv. Het cynisme over het LISV-spotje ontleen ik aan het wijdverbreid zijn van zwart werk. Minimaal twintigduizend manjaren in de bouw gaan verloren door ‘mannetjes’.

In principe liggen de uurkosten in het reguliere en het zwarte circuit zo ver uit elkaar, dat deze niet te overbruggen zijn. Een opsporingsapparaat zou kunnen helpen. Los van de kosten, opteren weinigen voor zo’n maatschappij. Sterker, doe-het-zelvers moeten ook veilig en gezond leren werken. Het aantal banen in de bouw staat langs twee kanten onder druk. Schaarste aan personeel en daardoor stijgende arbeidskosten leidt op het professionele deel van de markt tot een versnelde afstoting van werk naar toeleveranciers. Op de particuliere markt wordt zwart werk steeds aantrekkelijker. Werkloosheid hoeft dit niet op te leveren. Waar schaarste aan personeel oorzaak is van kostenverhogingen, kan dit niet. Op de particuliere markt bestaat voor een deel schaarste aan koopkracht. Lang niet alle zwart werk zou bij intensieve bestrijding en controle normaal op de markt komen.

Feit blijft dat de gezochte timmerman van 705 gulden plus vakantiebonnen als zwarte klusser niet de hele week, maar slechts drie dagen hoeft te werken om hetzelfde te incasseren. Hopelijk denkt hij na en komt hij tot de conclusie dat 705 gulden in dienstverband veel meer waard is dan 705 gulden zwart.

Reageer op dit artikel