nieuws

Zieke moet sneller terug in arbeidsproces SFB Groep en Nationale Nederlanden starten ‘Keerpunt’

bouwbreed

den haag – Arbodiensten, uitvoeringsorganisaties, arbeidsvoorziening, verzekeraars en zorgverleners blijken er samen niet in geslaagd het aantal wao’ers in ons land terug te dringen. Belanghebbenden zijn, naar het oordeel van de SFB Groep en Nationale Nederlanden, de weg kwijt bij hun poging een snelle reintegratie van zieke werknemers op gang te helpen. Een door hen opgezet bureau moet daar verandering in brengen.

Ondanks de vele overheidsmaatregelen zoals privatisering Ziektewet, premiedifferentiatie in de WAO, verplichte arbodienstverlening, enzovoorts blijkt het aantal

WAO’ers in ons land weer toe te nemen.

Spoor bijster

De SFB Groep en Nationale Nederlanden denken dat dit komt doordat werkgevers intussen het spoor bijster zijn in het woud van arbodiensten, private verzekeraars, zorgverleners, uitzendbureaus, sectorraden, bedrijfsartsen en wat zich allemaal nog meer op de markt aandient als bemiddelaar teneinde de zieke werknemer weer snel in het arbeidsproces terug te krijgen. Bovendien blijken al die instanties slechts een deel van het geheel te zijn op de route van reintegratie.

Vandaar dat de organisaties samen het adviescentrum Keerpunt hebben opgezet.

Dat gaat marktpartijen ondersteuning bieden bij alle pogingen weer zo snel mogelijk over de zieke werknemer te kunnen beschikken. Daarbij zullen de inspanningen vooral zijn gericht op het eerste ziektejaar.

Vijf deskundigen

Vanuit het bureau van Nationale Nederlanden in Rotterdam (010 – 5130183) zullen vijf deskundigen zich full time met de zieke werknemers gaan bezighouden. Bij Nationale Nederlanden en SFB Groep staan vijfhonderdduizend werknemers ingeschreven.

Keerpunt

Het Keerpunt beoogt slechts een kenniscentrum te zijn dat bijvoorbeeld kan verwijzen naar zorgaanbieders, die patienten bij voorrang helpen en werkgevers informeren over subsidiemogelijkheden bij (her)plaatsing van arbeidsongeschikten. Ook is het mogelijk de door subsidies te dekken onkosten voor te financieren.

Een eerste doel van Keerpunt is tweeduizend werknemers voor het jaar 2000 versneld weer aan de slag te helpen. Een bescheiden doelstelling als wordt bedacht dat alleen al de bouwnijverheid er in slaagt het aantal wao’ers met vijftienhonderd per jaar terug te dringen.

Volgens de initiatiefnemers zal bundeling van kennis en efficientere overdracht ervoor kunnen zorgen dat het reintegratieproces soepeler verloopt.

Keerpunt zal richting arbodiensten, werkgevers, werknemers en verzekeringsadviseurs kunnen adviseren over (voor)financieringsmogelijkheden, werkplekaanpas-singen en omscholingskansen.

Er kan ook worden verwezen naar ‘arbeidsgerelateerde zorg’.

Zo zijn er contacten met ziekenhuizen en instellingen op het gebied van onder meer ergonomie en thuiszorg. Daarvan is bekend dat er geen danwel slechts een geringe wachtlijst wordt gehanteerd.

De bemiddeling van Keerpunt is gratis voor de aangesloten ondernemingen. De kosten voor wao’ers bedragen tenslotte een veelvoud van de service dienu wordt aangeboden.

Directeur SFB

Volgens directeur Schouten van de SFB Groep zullen ondernemers in de bouw zich in voorkomende gevallen nog wel in ‘Amsterdam’ melden.

Reageer op dit artikel