nieuws

Zandwinning Maasbommel alleen tot tien uur ’s avonds

bouwbreed Premium

arnhem – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een milieuvergunning verleend voor grootschalige ontzanding in Maasbommel, bekend als het plan Watergoed. De ontzanders mogen blijkens de nieuwe vergunning tot tien uur ’s avonds ontgronden in het gebied waar weinig bebouwing is.

Voordat de zandwinning kan beginnen, moet eerst de Raad van State instemmen met de vergunning. Volgens woordvoerder De Kuijper van de provinciale dienst milieu en water, duurt het zeker tot maart volgend jaar voordat duidelijk is of zandwinning in Maasbommel mag. Een woordvoerder van de gemeente West Maas en Waal, waartoe Maasbommel behoort, verwacht tegen de vergunning zeker bezwaren.

Als de plannen voor zandwinning doorgaan, moet in de komende twintig jaar veertig miljoen kuub beton- en metselzand worden gewonnen bij Maasbommel. Gelderland heeft een wettelijke verplichting tot het leveren van zand. Tegen het plan is jarenlang gestreden door omwonenden, verenigd in de Witte Coalitie. “Vooralsnog maken we ons nog nergens zorgen over”, zegt een woordvoerder van deze organisatie.

Enkele jaren geleden liet de Witte Coalitie door de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Nijmegen onderzoeken welke gevolgen de ontgronding zou hebben. Hieruit kwam naar voren dat het winnen van zand kan leiden tot schade aan de dijken. Volgens de provincie is hiervan geen sprake.

Gedeputeerde Staten (GS) willen de ontzanders nu toestemming geven om in de laagbebouwde gebieden ook ’s avonds te werken. Elke woning mag maximaal een jaar last hebben van geluidshinder, vinden GS. Deze extra wintijd is ingesteld om geluidsoverlast te voorkomen in intensief bebouwde gebieden.

De Witte Coalitie kondigt aan dat ze beslist tegen de milieuvergunning bezwaar aantekent. “Als dat tenminste nodig is, want deze vergunning is slechts een onderdeeltje van een veel grotere procedure. We hebben nog een zaak lopen bij de Raad van State en die zullen we vrijwel zeker winnen. Voorlopig is er nog niets aan de hand.”

Reageer op dit artikel