nieuws

Woningbouw moet wachten op winnen zilverzand

bouwbreed Premium

heerlen – De winning van zilverzand in de groeves Sligrano aan de Schelsberg en Zilverzand Exploitatie Beaujan BV in Heerlen houdt woningbouw en herinrichting tot recreatiegebied nog jaren tegen. De gemeente heeft hier grote moeite mee. Anderzijds ziet Heerlen de economische noodzaak van een gefaseerde winning in.

Omdat de provincie Limburg het bevoegd orgaan is wat betreft de winning van zilverzand en de daaraan gekoppelde afwerking van de groeves, moet Heerlen toestaan dat het landschap steeds meer aangetast raakt.

Zilverzand is een schaars product dat goed in de nationale en internationale markt ligt en onder andere wordt gebruikt voor de productie van glas, kristal, wasmiddelen en chemische producten. De groeve Beaujan is een toplocatie van zilverzand. In de stedelijke visie heeft Heerlen hier vijftig tot tachtig woningen gepland. Maar de woningen kunnen pas ver na de eeuwwisseling worden gebouwd.

Beaujan krijgt namelijk tot 2015-2020 de tijd zilverzand te winnen. Van afwerking is voorlopig, in beide groeves, geen sprake. “De kwaliteit van het zand verschilt op zeer korte afstanden in de winplaatsen. Daarom wordt telkens, aan de hand van de vereiste kwaliteit, op andere plekken zand gewonnen en niet afgewerkt”, zegt de woordvoerster van de gemeente.

De eerste fase van de groeve Sligrano, die regelmatig wordt gebruikt voor clandestien recreeren en zwemmen, zou wel kunnen worden afgewerkt. “De provincie Limburg wil hier diepere winning toestaan. Ik denk dat we binnen vijf jaar toch een recreatieplan kunnen uitvoeren”, klinkt het optimistisch uit Heerlen.

Advies

Om aan de weet te komen wat er in het Land van Palemig moet gebeuren, heeft het adviesbureau BRO uit Vught een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. John Stohr van BRO zegt dat de concessies, in de ogen van de provincie en de exploitanten, zo volledig mogelijk moeten worden benut.

Heerlen kan beter investeren in samenhang en kwaliteit van het omliggende gebied en de zilverzandwinning voorlopig haar gang laten gaan. “Een ondernemer weet, zodra hij een groeve heeft afgewerkt, dat hij nooit meer bij het zilverzand komt.” BRO adviseert Heerlen aan de Noordkant van de wijk Palemig meer woningbouw toe te staan dan de negentig huizen die gepland zijn.

Het Bouwfonds heeft hier zeven hectare bouwgrond in bezit en wil ook meer huizen bouwen. Stohr ziet dit als een kwalitatieve ontwikkeling. “Het heeft geen zin nu al een claim te leggen op de grond van de eigenaren voor woningbouw in 2030.” In het kader van de zilverzandwinning wil Heerlen voorlopig er ook van afzien de detailhandel Hendriks textiel op de Schelsberg elders onder te brengen om ruimte te maken voor woningbouw.

De gemeente ontwikkelde begin 1997 nog wel de visie dat de grote bedrijven aan de Schelsberg daar op korte termijn weg zouden moeten. Uit het door bureau BRO uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek blijkt, dat verplaatsing van die bedrijven voorlopig ook juridisch en financieel moeilijk ligt.

Reageer op dit artikel