nieuws

VROM verlengt looptijd van groene hypotheek

bouwbreed Premium

den haag – Het ministerie van VROM verlengt de groene hypotheek. Beheerder van de regeling, Novem, krijgt tien maanden extra om er een succes van te maken.

De regeling zou oorspronkelijk eind 1998 aflopen. In augustus meldde deze krant dat de groene hypotheek moeizaam liep. De aanvragen bleven achter. Projectontwikkelaars bleken moeite te hebben met het ontwikkelen van buitengewoon milieuvriendelijke projecten. De looptijd van twee jaar is daarbij te kort. De regeling loopt nu tot 1 november 1999.

De aanpassing van de groene hypotheek is onderdeel van de uitbreiding van de regeling groen beleggen. Het aantal mogelijkheden van milieuvriendelijk beleggen wordt in de nieuwe regeling vergroot met de volgende programma’s:

fietspaden tussen woon- en werkkernen, fietspaden die aansluiten op transferia, fietspaden bij Vinex-locaties en een landelijk netwerk van fietspaden als aangegeven in het Structuurschema Groene Ruimte;

herbestemmingsprojecten. Hierbij gaat het om het verbouwen van oude graanpakhuizen, fabriekspanden en dergelijke tot Dubo(duurzaam bouwen)-woningen. Hiermee wordt voorkomen dat door het slopen van die gebouwen afval ontstaat. Bovendien blijft de cultuurhistorische waarde ervan behouden;

ùbodemsanering. Het is mogelijk om bepaalde bodemsaneringsprojecten voor land- en waterbodems onder de Regeling te brengen;

ùDaarnaast is de Regeling geintroduceerd op de Antillen en Aruba voor projecten op het gebied van energiebesparing en natuur. Globaal volgt de regeling dezelfde opzet als in Nederland.

Reageer op dit artikel