nieuws

Vestigingswet biedt beunhazen kansen

bouwbreed Premium

’s hertogenbosch – In een open economie is concurreren op prijs een valkuil, waar velen helaas maar al te gemakkelijk inlopen. Begrijpelijk is het wel omdat de Vestigingswet zelfs malafide ondernemingen de kans biedt op de markt te opereren.

Dat stelde voorzitter ir. E. de Kam op de ledenvergadering van de Unie van Elektrotechnische Ondernemers (Uneto). Innovatie is volgens hem een van de pijlers van de bedrijfstak. Om een sterke speler te blijven, moet de marge hoog genoeg zijn om onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen en scholing te kunnen betalen. Prijsdumping moet dus worden voorkomen. Maar De Kam maakte in dit verband – voor de zoveelste keer namens zijn organisatie – gewag van de negatieve gevolgen van de versoepelde Vestigingswet.

Een Vestigingswet met eisen ten aanzien van productkennis en ondernemersvaardigheden is volgens hem cruciaal voor het goed functioneren van de economie. Maar met de nieuwe wet is de markt voor toetreders wel erg open geworden. Opleidingseisen zijn afgezwakt, zodat nieuwkomers onvoldoende voorbereid het elektrotechnisch ondernemerschap gaan uitvoeren. Volgens De Kam stijgt daardoor het aantal faillissementen.

Nog erger is het dat de wet ook aan niet-bonafide ondernemingen de kans geeft toe te treden. “Overheid, verscherp de vestigingseisen weer en handhaaf ze. Bescherm de samenleving tegen startende ondernemers die onvoldoende zijn voorbereid”, zo sprak hij plechtig.

De overheid moet het bij hem ook ontgelden waar het om scholingsmogelijkheden gaat. Het Rijk streeft in het voortgezet beroepsonderwijs naar veralgemenisering, waardoor onherroepelijk de kennis en kunde van leerlingen vervlakt.

Uneto maakt zich niet alleen zorgen over de aantallen leerlingen, die nog een technische opleiding wensen, maar ook over de nieuwe wetgeving op het gebied van mavo/vbo en het middelbaar beroepsonderdeel, die leidt tot grote verschillen in opleidingsniveau. Toch zou de landelijke vlag van een diploma de lading moeten dekken.

Reageer op dit artikel