nieuws

Verzinkerij veroorzaakt schade van vele miljoenen Boze brief aan gemeente ‘Buurtbewoners zijn failliet’

bouwbreed

nederweert – Verzinkerij van Aert BV in Nederweert heeft de omgeving opgezadeld met een schade van enkele tientallen miljoenen guldens. De oorzaak: het lekken van twee bakken met beitsvloeistof, een oplossing van zouten danwel zuren om metaal te conserveren. Het spul, naar schatting 17.000 liter, kwam in 1982 in de grond onder de hal terecht. Het is uitgestroomd tot een bel met honderd meter doorsnede. De bewoners met hun huis vlakbij de verzinkerij zijn radeloos.

De bewoners hebben Expertisebureau Nassau-Poort, een milieu-advocaat uit Rotterdam en een notaris ingeschakeld. Van de provincie Limburg en de gemeente Nederweert eisen zij dat ‘bestuursdwang wordt toegepast op de aanvang van de sanering’.

“Geconcludeerd mag worden dat de buurt, in principe door toedoen van Verzinkerij Van Aert, failliet is”, staat in een brief aan de gemeente. De bewoners stellen het bedrijf, de provincie en het gemeentebestuur aansprakelijk voor de schade en waardedaling van het onroerend goed. De provincie en gemeente hebben, volgens de bewoners, niet tijdig ingegrepen. GS van Limburg buigen zich de volgende week over de bezwaren. De waardedaling van het onroerend goed is een gevolg van een aantekening in het kadaster dat vijftien woningen en 21 percelen cultuurgrond onder artikel 55 van de Wet Bodembescherming vallen.

“Voor de vervuiling is dat categorie 3. Binnen een periode van tien tot vijftien jaar moet sanering plaatsvinden. Er zijn geen humane of economische risico’s aan verbonden”, zegt de woordvoerder van de provincie. GS eisen wel dat binnen twee tot drie jaar een beheersmaatregel wordt uitgevoerd. Artikel 55 betekent voor de eigenaren dat de banken geen hypotheek verstrekken voor verbouwingen of uitbreidingen van woningen of bedrijven. Varkensfokker Sjaak Rietjens en zijn buurvrouw H. Verheggen, die hypotheek wilden opnemen voor verbouwingen, kregen nul op het rekest.

“Afgewezen, we krijgen geen cent”, zegt Rietjens. De banken bevestigen dit.

Woordvoerder Van de Water van de verzinkerij betreurt het dat de buurt zo ernstig is gedupeerd. Over de vervuiling zegt hij: “Het is een geluk dat het maar zink is”.

Inmiddels is het bedrijf begonnen met het opstellen van een saneringsplan dat volgens globale ramingen drie tot zesmiljoen kost. Van de Water verwacht dat begin volgend jaar met de sanering wordt begonnen. Het vervuild grondwater wordt opgepompt en gereinigd. De woordvoerder sluit op voorhand een totale zuivering uit.

De provinciale woordvoerder zegt dat, na de constatering van de ‘enorme bel’ door Adviesbureau Oranjewoud, de vervuiling niet is toegenomen. Rietjens is het daar niet mee eens. “De vervuiling valt niet onder categorie 3 maar onder categorie 1”, zegt de varkensfokker hoogst verontwaardigd.

Reageer op dit artikel