nieuws

Vermeend kondigt nieuwe regels aan voor verkoop corporatiewoningen

bouwbreed Premium

den haag – Als een koper van een corporatiewoning voor minimaal vijftig procent belang heeft bij de waarde-ontwikkeling, is fiscaal gezien sprake van een eigen woning.

Met deze nieuwe regel maakt staatssecretaris Vermeend van Financien een eind aan de onzekerheid over de fiscale behandeling van corporatiewoningen die onder voorwaarden worden verkocht.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Vermeend de nieuwe regels te zullen opnemen in een besluit dat op 1 januari ingaat. De onzekerheid of kopers nu wel of niet de rente mochten aftrekken is ontstaan, doordat de Belangdienst bepaalde vormen van gebonden eigendom niet accepteert. Het gaat vooral om de vraag in hoeverre er sprake is van economisch eigendom.

De Belastingdienst was tot nu toe van mening dat wanneer het risico voor de koper te sterk werd beperkt doordat winsten bij verkoop werden afgeroomd of verliezen werden beperkt, er geen sprake was van een eigen woning in de zin van de belastingwetgeving. Juridisch eigendom was onvoldoende.

Vermeend wil met zijn nieuwe regels niet alleen zekerheid scheppen voor corporaties, maar meer nog voor de kopers. Het betreft zekerheid omtrent de vraag wanneer de rente wel in aanmerking komt voor aftrek.

De staatssecretaris koos voor de grens van vijftig procent in de waarde-ontwikkeling. “Bij een lager percentage ligt het zwaartepunt van het economisch belang met betrekking tot de woning bij de verkoper (de woningcorporatie). Voor de koper-bewoner betekent dit dat het economisch belang te gering is om van een eigen woning in fiscale zin te spreken”, verklaart Vermeend zijn overwegingen.

Wel geeft hij toestemming een regeling te treffen waardoor de koper-bewoner de mogelijkheid krijgt schuldenvrij te vertrekken.

Tegen eventuele onderhoudscontracten die corporaties met de koper-bewoners sluiten, heeft de staatssecretaris geen enkel bezwaar. Integendeel, hij vindt dat er geen fiscale belemmeringen mogen optreden voor de stadsvernieuwing.

Reageer op dit artikel