nieuws

Verkiezingswinst leidt tot succesvolle sociale bouw

bouwbreed Premium

Het Domus Flandria Project, een spoedprogramma van de Vlaamse regering voor de bouw van sociale woningen, is een doorslaand succes geworden. Sinds de lancering van het plan, in 1992, zijn 10.544 woningen in de sociale sector opgeleverd. In schril contrast daarmee staan de resultaten in Wallonie en Brussel. Het enige probleem voor Vlaanderen vormt overigens nog wel de financiering. Daarover is onenigheid met de Belgische regering.

De belangrijkste overweging om fors extra te investeren in de sociale woningbouw in Vlaanderen, was de grote verkiezingswinst van het extreem-rechtse Vlaams Blok op 24 november 1991. Uit politieke analyses bleek al gauw dat vooral de verloedering van in een groot aantal Vlaamse steden en ook in Brussel had bijgedragen aan de enorme stemmenwinst van het Vlaams Blok.

Chronisch geldgebrek bij de nationale overheid was er oorzaak van dat de sociale woningbouw en het renoveren van duizenden verloederde stadswijken nauwelijks op de politieke agenda stonden.

De Vlaamse (deel)regering had na de electorale winst van extreem-rechts z’n lesje snel geleerd. Met de hete adem van Vlaams Blok in de nek werd besloten prioriteit te verlenen aan het realiseren van sociale woningen. Daartoe werd het Domus Flandria Project opgetuigd. Uiteindelijk heeft dat 10.544 woningen opgeleverd: ruim 7000 nieuw gebouwde huurwoningen, 1300 nieuwgebouwde koopwoningen en 2200 gerenoveerde woningen. Die werden gerealiseerd in 80 gemeenten en dan in het bijzonder in stedelijke centra met een hoog percentage kansarme bevolking.

Debudgettering

De Vlaamse huisvestingsminister Peeters toonde zich uiterst ingenomen over de gang van zaken. Hij wees in dat verband op het krappe overheidsbudget. Duidelijk werd dat de financiering pas in 2015 rond zal zijn. De Vlaamse regering bedacht een truc die ook de nationale regering in Brussel al jaren toepast en mede tot ontsporing van de federale overheidsuitgaven leidde: ze koos voor ‘debudgettering’, waarmee bedoeld werd dat de kosten van het Domus Flandria Project buiten de Vlaamse gewestbegroting werden gehouden, ofschoon ze uiteindelijk toch ten laste van deze begroting zouden komen.

Het Rekenhof in Belgie berispte de Vlaamse regering voor deze financieringsmethode, maar naar goede gewoonte in politiek Belgie werden de bezwaren van het Rekenhof hooghartig weggelachen. Gevolg: door de debutgettering zal het hele Domus Flandria programma de overheid meer kosten dan de aanvankelijk geraamde 825 miljoen gulden (15 miljard Belgische franks) en tot het jaar 2015 op de Vlaamse begroting wegen.

Toen Domus Flandria op 1 september 1992 operationeel werd kon voor ruim 770 miljoen gulden worden geleend. Van andere partners (gemeenten, banken, particulieren) in dit project kwam nog eens een financiele inspanning van circa 825 miljoen gulden.

Achterop

De sociale woningbouw in Wallonie en Brussel ligt ver achterop bij die in Vlaanderen. In de Belgische hoofdstad werden vorig jaar 130 nieuwe sociale woningen gebouwd en 409 gerenoveerd. Een druppel op de gloeiende plaat, want er bestaat als gevolg van de toenemende armoede een grote vraag naar goedkope woningen. In Wallonie zijn wegens geldgebrek sedert begin jaren tachtig maar enkele duizenden nieuwe sociale woningen gebouwd.

Reageer op dit artikel