nieuws

Verjaring maakt nieuw koppelbazenproces zinloos

bouwbreed Premium

Na een eindeloze gerechtelijke procedure zijn zestig Belgische bouwbedrijven ternauwernood de dans ontsprongen.

De bouwers, die in de jaren tachtig gebruik maakten van koppelbazen en voor miljoenen guldens sociale zekerheids- en andere werknemersbijdragen ontdoken, krijgen geen nieuw proces. Hun advocaten zijn erin geslaagd via lang procederen zoveel tijd te rekken, dat een proces geen zin meer heeft. De zaak verjaart namelijk binnenkort.

Aanvankelijk waren de betrokken aannemers wel door de rechtbank in Hasselt veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen en geldboetes, maar zij gingen tegen dat vonnis in beroep. Hun advocaten beriepen zich daarbij voor het Hof van Beroep in Antwerpen op procedurefouten en kregen gelijk.

Het gerechtelijk dossier van de zestig bouwbedrijven was in 1994 door de procureur des konings (openbare aanklager) naar de rechtbank in Hasselt gestuurd, en niet op vordering van de arbeidsauditeur, zoals de wet voorschrijft.

De advocaten van de aannemers voerden aan dat het in deze zaak duidelijk om een arbeidsrechtelijk misdrijf ging, namelijk het niet inschrijven van 1577 zwartwerkers, die waren aangeleverd door koppelbazen, in hun personeelsregisters. Na het arrest van het Hof van Beroep kon de hele zaak opnieuw beginnen. Nu was het wel de arbeidsauditeur die het initiatief nam.

Om achteraf niet opnieuw te worden teruggefloten wegens procedurefouten, diende deze bij het Hof van Cassatie een verzoekschrift in omtrent de regeling van het rechtsgebied.

‘Cassatie’ wees het verzoekschrift af omdat het niet terzake was: het oorspronkelijke geschil draaide immers alleen om de vraag wie het dossier bij de rechtbank in Hasselt had moeten inleiden (de openbare aanklager of de arbeidsauditeur) en niet om de vraag welke rechtbank nu eigenlijk bevoegd was in deze zaak.

Maar inmiddels ontdekte de arbeidsauditeur ook een vroeger arrest van het Hof van Cassatie in een andere zaak waarin werd gesteld dat een gerechtelijke dossier met dezelfde feiten en dezelfde verdachten niet een tweede keer door dezelfde raadkamer kan worden verzonden.

Daarom heeft de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers nu besloten langs andere weg geen proces meer tegen de zestig bouwbedrijven op gang te brengen omdat de tijd daarvoor te kort is wegens de snel naderende verjaring.

Reageer op dit artikel