nieuws

Uitstel dreigt voor aanleg van zuidelijk HSL-traject

bouwbreed

den haag – Als de Raad van State het Tracebesluit HSL schorst, moet er opnieuw gekeken worden naar de Drechtstedenvarianten. Dat zou de overheid bijzonder slecht uitkomen, omdat de aanbesteding van het project in volle gang is. Die procedure moet in elk geval voor mei 1999 rond zijn. In het andere geval zal de aanleg maanden opschuiven.

Dat bleek tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag. De milieuverenigingen Hoekschewaards Landschap en Milieubelangen Heerjansdam spanden de procedure aan omdat zij het niet eens zijn met de keuze voor het huidige trace door de Hoeksche Waard en langs Heerjansdam.

Volgens de verenigingen hebben de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Ruimtelijke Ordening het definitieve besluit onvoldoende gemotiveerd. Volgens de milieuorganisatie tast de HSL het open landschap in de Hoeksche Waard en het gebied rond Heerjansdam meer aan dan de ministeries beweren.

De verenigingen vinden tevens dat VROM en Verkeer de drie Drechtstedenvarianten, waarbij het traject van de hogesnelheidslijn langs Zwijndrecht is bedacht, onvoldoende serieus heeft onderzocht. Volgens M. Hof van het Hoekschewaards landschap offeren de ministers de Hoeksche Waard op voor een paar minuten snelheidswinst van de Thalys. Hof benadrukte dat een bundeling van de HSL met bestaande spoor- en autowegen in het Drechtgebied veel minder belastend is voor het milieu.

Landsadvocaat A. van Rijn ontkende ten stelligste dat de Drechtstedenvarianten zijn afgevallen omdat er reistijd geboekt moest worden. ‘We hebben mede voor de Hoeksche Waard gekozen omdat de aanlegkosten voor de Drechtstedentrace’s vele malen hoger zijn. In dat geval zullen er bijzonder veel maatregelen genomen moeten worden om de geluidsoverlast tegen te gaan.’

Staatsraad Bartel had na de betogen van de partijen maar een vraag: of schorsing van het huidige trace gevolgen zou hebben voor het HSL-verdrag met Belgie? De landsadvocaat bevestigde dat bij schorsing uitstel volgt, omdat er dan hoogstwaarschijnlijk weer onderzoek naar de andere trace’s gedaan zal moeten worden. Daardoor komt het verdrag in gevaar, omdat met de Belgen is afgesproken dat de hogesnelheids-Zuidlijn tussen de Belgische grens en Rotterdam voor juni 2005 klaar zal moeten zijn.

Als dat niet lukt moet er een forse maandelijkse boete aan de Belgen worden betaald.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.

Reageer op dit artikel