nieuws

Uitbreiding van havens in Belgie

bouwbreed

den haag – De Belgische zeehavens Gent, Zeebrugge en Antwerpen verspijkeren de komende jaren voor ettelijke miljarden guldens aan uitbreiding en verbetering. Daarbij gaat het om totaalpakketten waarin baggerwerken, kades, sluizen, wegen en spoorwegen zitten. Dit bleek gisteren tijdens een seminar over zeehavens en spoorwegen van de metaalwerkgeversorganisatie FME-CMW in Den Haag.

Het gaat bij alle drie de havens om verbetering van de toegankelijkheid, uitbreiding van de watergebonden haventerreinen en verbetering van de achterlandverbindingen. Alleen Gent besteedt daaraan jaarlijks vierhonderd miljoen euro (ruim achthonderd miljoen gulden).

Een van de belangrijkste projecten voor deze haven is een nieuwe zeesluis in Terneuzen plus een verruiming van het kanaal van Terneuzen naar Gent. Dit moet een gelichterde Cape Size sluis worden. De kosten hiervan bedragen zevenhonderd miljoen euro. De verruiming van het kanaal kost daar bovenop nog eens ruim een miljard euro.

Volgens ir. Peter Mortier van het Gentse Havenbedrijf is het de bedoeling de procedures hiervoor tussen 2000 en 2005 af te ronden, waarna de bouw zelf in 2014 moet zijn voltooid.

“Een belangrijk punt hierin is dat een verdrag met Nederland nodig is”, zo zei Mortier. Vooruitlopend daarop wordt de bestaande West-sluis in Terneuzen aangepast. Daarbij moeten vier basculebruggen worden vervangen. De kosten hiervan schommelen rond de twintig miljoen euro.

Verder wil Gent de hoeveelheid watergebonden terreinen fors uitbreiden. Zo is al begonnen met de eerste fase van het zogenoemde Kluizendok dat in 2004 klaar moet zijn.

Daarna ligt er een kade van 4,2 kilometer lengte in een haven van achttien meter diep, geschikt dus voor schepen met een tonnage van 80.000 deadweight. In totaal moet hiervoor 14 miljoen kubieke meter worden gebaggerd.

Op pagina 3:

Stoelendans rond aanbestedingen zeehavens

Reageer op dit artikel