nieuws

Subsidie voor onder-zoek parkeersysteem

bouwbreed Premium

amsterdam – Het ministerie van VROM stelt een subsidie van 150.000 gulden beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van een compact ondergronds parkeersysteem in Delft. Dit is bekend geworden tijdens het congres van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV).

Het systeem bestaat uit een ronde betonnen schacht met een diameter van 7,5 meter en een diepte van circa dertig meter, met daarin een zogenaamde paternoster. Bovengronds is alleen een huisje te zien voor het in- en uitrijden.

De paternoster, een keten van parkeerplaatsen die mechanisch wordt rondbewogen, biedt ruimte aan 25 auto’s. Volgens een brochure kan elke auto binnen een minuut bovengronds zijn. Een voordeel van het systeem is, dat er niet onder de grond met de auto’s wordt gereden. Er hoeven dus geen uitlaatgassen te worden afgevoerd. Schade aan of diefstal uit geparkeerde auto’s is onmogelijk.

Als er onder de Nieuwe Langedijk in Delft vijf schachten worden geboord, ontstaat een parkeergarage voor 125 auto’s.

Reageer op dit artikel