nieuws

Subsidie

bouwbreed

Particuliere eigenaren van natuurgebieden die hun grondbezit openstellen voor het publiek, kunnen hiervoor subsidie krijgen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dat ook dit systeem fraudegevoelig is, brengt Vrij Nederland deze week aan het licht.

Aan de Friese en Groningse waddenkust hebben zestig boeren zich en masse bezondigd aan een lucratieve vorm van buitendijks landjepik. Ze wanen zich eigenaar van een enorme lap buitendijks gebied van de staat, inclusief schietterreinen van Defensie, en vroegen met succes subsidie aan voor grond die niet van hen is. Sinds 1994 heeft het ministerie van Landbouw voor bijna 1100 hectare ten onrechte een subsidie verstrekt van ruim 769.000 gulden.

De boeren leggen zich er niet bij neer en gaan nu in beroep tegen de aanschrijvingen van het ministerie.

Reageer op dit artikel