nieuws

Stoelendans rond aanbestedingen zeehavens Vervolg van pagina 1

bouwbreed

den haag – De eerste fase daarvan van dit baggerproject, als gevolg van de forse uitbreiding van de Belgische havens, is al aanbesteed. De tweede fase van acht miljoen kuub wordt in 2000 aanbesteed. Dit kost 25 miljoen euro.

De kade van 4,2 kilometer wordt aanbesteed in drie bestekken. In uitvoering is al veertienhonderd meter. Volgend jaar wacht de aanbesteding van nog eens tweeduizend meter met een waarde van veertig miljoen euro. In 2002 volgt de resterende achthonderd meter tegen een geraamd bedrag van zestien miljoen euro.

Daarnaast worden de komende jaren (spoor)wegen die aansluiting moeten geven op de achterlandvebindingen, aanbesteed voor ongeveer dertig miljoen euro.

Een tweede nieuwe dok, het Roderhuizedok, staat eveneens op stapel. Gezien de grote investeringen in het Kluizendok, wordt de aanbesteding hiervan pas in 2003 verwacht. De bouwheer van de investeringen is het Havenbedrijf van Gent.

Aan bijkomende plannen wil Gent ook de verbinding van de Schelde naar de Seine verbeteren om goederen ook per binnenvaart te kunnen afvoeren. Het gaat hier om het geschikt maken van de vaarroutes in Belgie en Frankrijk voor 4000 tons-binnenschepen.

Ook Zeebrugge heeft volop plannen de haven uit te breiden en de afvoer(vaar)wegen te verbeteren. Enkele kaaimuren met een totale lengte van een kilometer staan op het programma. Daarnaast moet de toegang tot de haven verdiept worden van 52 naar 55 voet.

Op het wensenlijstje van Zeebrugge staan ook enkele binnelandse vaarwegen. Momenteel wordt slechts een 0,5 procent van de goederen per binnenschip vervoerd. Dit komt omdat het bestaande kanaal van Brugge naar Gent uit 1642 absoluut ongeschikt is voor de moderne binnenschepen. Maar daar is een oplossing voor, zo vertelde ir. D. Maly van de Brugse Zeevaartinrichtingen. Er ligt nu al een afwateringskanaal om West-Vlaanderen tegen overstroming te beschermen bij zware regenval. Dat is nodig sinds de aanleg van de Braakman. Dat kanaal zou met een uitbreiding kunnen worden omgebouwd tot een scheepvaartkanaal voor vierbaksduwvaart naar het kanaal van Terneuzen naar Gent ter hoogte van Zelzate.

In Antwerpen zijn volop plannen voor de bouw van nieuwe dokken en de uitbreiding en vervanging van bestaande sluizen. Zo komt er aan de linkeroever een nieuw getijdedok speciaal voor containers. De plannen voor een tweede getijdedok liggen al klaar. “En dat is nodig”, zo vertelde ir. G. Thues van het Antwerpse Havenbedrijf. Hij voorspelde een groei van zestien procent in het containervervoer, waardoor de nu al geplande nieuwe haven alweer te krap is.

Daarnaast moeten de diverse bestaande dokken worden verdiept om grotere schepen te kunnen bedienen. Dit hangt samen met de verdieping van de Westerschelde.

Van de sluizen wordt de bestaande Royersluis fors uitgebreid, een ingewikkelde klus. “Wij denken daarom aan een prijsvraagaanbesteding na voorafgaande selectie”, aldus Thues. Verder wordt gedacht aan een nieuwe sluis aan het einde van de nieuwe getijdehaven. Daardoor worden de havens op de linkeroever beter bereikbaar.

Reageer op dit artikel