nieuws

Stagnatie isolatieprojecten dreigt na claim Rijk

bouwbreed Premium

den haag – Als de Raad van State het ministerie van VROM in het gelijk stelt, moet het gewest Eemland ruim een half miljoen gulden aan geluidsisolatiesubsidies terugstorten in de rijkskas. Dat heeft grote gevolgen voor de uitvoering van isolatieprojecten.

Tijdens een hoorzitting van de Raad van State verweet VROM-woordvoerder Langius het gewest Eemland, dat het de subsidies van de Regeling saneringsprogramma verkeerslawaai verkeerd hanteert. Volgens het ministerie legt het gewest, waarin zeven gemeenten samenwerken, het begrip ‘besteden’ niet correct uit.

Het gewest Eemland stortte op 31 december 1992 een subsidiebedrag van ruim een half miljoen gulden op de rekeningen van de aangesloten gemeenten. Maar de regeling, die vanaf 1993 is aangescherpt, schreef voor dat de tot en met het jaar 1992 ontvangen subsidies voor 31 december van dat jaar moesten zijn besteed aan de geluidsisolatie van woninggevels. “Als de lokale overheden de aannemers hadden betaald voor de laatste dag van het jaar, was het geld correct besteed en was er niets aan de hand geweest. Nu dit niet is gebeurd moet het geld worden teruggestort”, meent de VROM-woordvoerder.

Volgens advocaat De Groot van het gewest, is het hele bedrag wel degelijk aan geluidsisolatie van woningen uitgegeven. Het betrof de projecten die eind 1992 nog niet gereed waren, maar waarvoor wel een subsidiebedrag was gereserveerd. Betrokken gemeenten hebben de aannemers pas in de loop van 1993 betaald.

De milieuminister verwierp toentertijd het bezwaarschrift van het gewest, waarin het weigerde een half miljoen gulden terug te storten. Maar, zo stelde Grosheide, lid van de staatsraad tijdens de recente zitting, de verklaring van de minister vertoonde een groot manco. En juist tegen dat besluit is het gewest Eemland bij de Raad van State in beroep gegaan.

Grosheide verklaart zijn mening: “Ik zie in dat besluit een groot probleem, omdat de minister de teruggave baseert op een aantal artikelen uit de regeling, dat een jaar eerder al was ingetrokken. En juist die artikelen bepaalden de voorwaarden van subsidieteruggave van voor 1992.”

De VROM-woordvoerder erkende dat die artikelen waren ingetrokken. Maar dat maakte volgens hem niets uit voor de claim van de minister. “Het gaat om het algemene gegeven dat besteding van subsidies dienen te worden verantwoord. Dat is in dit geval nagelaten”, aldus Langius.

Claim

Mocht de Raad van State de claim van VROM vernietigen, dan is het nog maar de vraag of het gewest Eemland de vijf ton in zijn zak kan houden. De huidige minister van milieu, Jan Pronk, moet dan opnieuw naar de bezwaren van het gewest kijken.

Verliest het gewest de rechtszaak, dan heeft dit volgens coordinator Visscher, grote gevolgen voor de geluidsisolatieprojecten in het gewest Eemland.

Zo is twee jaar geleden vanwege deze zaak een isolatieproject in Soest al stilgelegd. Sindsdien worden er bij alle aangesloten gemeenten geen woningen meer geisoleerd. “Zelfs al heeft de minister volgens de regeling de plicht geluidsisolatie te subsidieren, dan nog geldt dit in principe alleen voor projecten die op stapel staan. Voor woningen die al zijn geisoleerd, kun je achteraf geen subsidie meer krijgen”, verklaart Visscher.

In het slechtst denkbare scenario zullen de zeven gemeenten de half miljoen gulden uit hun eigen begroting moeten ophoesten.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Reageer op dit artikel