nieuws

Sloop van 1055 woningen in Hoogezand-Sappemeer

bouwbreed Premium

hoogezand-sappemeer – De gemeente Hoogezand-Sappemeer moet tot het jaar 2005 maar liefst 1.055 woningen in de lage prijscategorie slopen en in diezelfde periode 1.324 huizen bouwen voor koopkrachtige huishoudens. Dat adviseert het Rotterdamse bureau Kolpron Consultants in het onderzoeksrapport ‘Investeren in evenwicht – de woningvoorraad naar een hoger peil’. Het rapport werd in opdracht van de gemeente Hoogezand-Sappemeer vervaardigd.

Kolpron Consultants constateert dat de burgers van Hoogezand-Sappemeer ‘in toenemende mate ruimer en gevarieerder willen wonen’. Ook stelt het bureau dat ‘de huishoudens meer keuzemogelijkheden willen in de types beschikbare woningen’. De vraag naar goedkopere huizen neemt af, hoewel de koopkrachtpositie nog steeds negatief afsteekt bij andere gemeenten. Ook is sprake van een opmerkelijke vergrijzing en ontgroening, waardoor sommige woonwijken in snel tempo aan aantrekkingskracht verliezen.

Deze ontwikkelingen hebben er in de visie van Kolpron Consultants duidelijk toe geleid dat een flinke scheefgroei is ontstaan tussen vraag en aanbod op de woningmarkt in Hoogezand-Sappemeer. Ook het feit dat steeds meer inwoners in een koopwoning in plaats van in een huurwoning willen wonen, speelt daarbij een pregnante rol.

De relatief geringe nieuwbouwproductie van de afgelopen jaren in de gemeente – met de nadruk op goedkope woningen en stapelbouw – heeft volgens het bureau tot gevolg gehad dat Hoogezand-Sappemeer niet langer kan voldoen aan de vraag uit met name de middenklasse.

Steeds meer koopkrachtige huishoudens keren Hoogezand-Sappemeer de rug toe, omdat zij geen woning van hun gading binnen de gemeente kunnen vinden.

Volgens de onderzoekers zijn ‘drastische maatregelen’ daarom ‘dringend noodzakelijk’.

Sloop van woningen aan de onderkant van het laagste prijssegment (koopprijs tot 125.000 gulden, huurprijs lager dan 600 gulden) vinden de adviseurs ‘onvermijdelijk’.

Die maatregel moet gecombineerd worden met de verkoop van 765 huurhuizen aan de onderkant van de middenprijsklasse (tot circa 160.000 gulden, huurprijs tot 700 gulden). En nieuwbouw van 1.324 woningen in de bovenkant van het middensegment (tot 182.000 gulden, huur tot 800 gulden) en de hoogste prijsklasse (boven 182.000 gulden, huurprijs hoger dan 800 gulden).

Zonder deze maatregelen zou het met de gemeente bergafwaarts gaan, zo luiden de bevindingen.

Met de noodzakelijke herstructurering in Hoogezand-Sappemeer is tot het jaar 2005 maar liefst 55,2 miljoen gulden gemoeid.

De gemeente zou hieraan 34,6 miljoen gulden moeten bijdragen. De twee in de gemeente actieve corporaties, Talma en Volksbelang, zouden tezamen 20,6 miljoen gulden op tafel moeten brengen.

Overigens heeft het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer nog geen definief besluit genomen over de door Kolpron voorgestelde activiteiten. Op z’n vroegst wordt hier eind november uitsluitsel over verwacht. Het Rotterdamse onderzoeksbureau komt in haar rapport tot de conclusie dat drie projecten in Hoogezand-Sappemeer absolute prioriteit verdienen. Zo moet de aanpak van de woningvoorraad in het Noorderpark/Margrietpark, waar vijfhonderd huizen op de nominatie staan gesloopt te worden, zo snel mogelijk ter hand worden genomen. Ook de herstructurering in de stadsdelen Gorecht-West en Spoorstraat/Kieldiep (sloop vierhonderd woningen) en Boswijk-West (sloop twintig woningen) noemt het bureau ‘urgent’.

Reageer op dit artikel