nieuws

Schaamte aannemers Betuweroute

bouwbreed

den haag – Aannemers en ingenieurs werken, zo blijkt, enigszins beschaamd aan de Betuweroute. Ze beschouwen het project als werk dat maar beter zo snel mogelijk af kan zijn. Grootste obstakels: de PR-barrieres en de gevreesde boeteclausules. Een aannemer of ingenieur die de publiciteit zoekt ‘hangt’ en incasseert van opdrachtgever NS RIB een forse geldboete. “Het is een angsthazenproject”, blijkt algemeen de opvatting tijdens een rondgang langs de aannemerij en ingenieursbureaus.

“Denk je dat wij de Betuweroute benutten om nieuw personeel te werven? Bekijk het maar. Trouwens, dit project heeft zo’n beroerde uitstraling dat er geen student op reageert,” stelt de directeur van een van de grootste ingenieursbureaus in Nederland onomwonden.

Ook aannemersbedrijven beginnen zich steeds meer te roeren. De in hun ogen erbarmelijk public relations rond de Betuweroute maakt het onmogelijk vol trots nieuw toegepaste technologieen naar buiten te brengen.

Een aannemer, die uitdrukkelijk vraagt anoniem te kunnen blijven: “Door de volstrekt rigide houding van de opdrachtgever zie je dat de aannemers maar liever op de achtergrond blijven. Het algemene beeld is dat we iets verschrikkelijk ouderwets aan het bouwen zijn. Dat is helemaal niet waar. We zorgen wel degelijk voor een aantal bouwtechnische hoogstandjes.”

Aannemers en ingenieurs zouden graag over de lopende aanbesteding van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal willen praten. En al helemaal over de aangewende technieken. Vorige week publiceerde deze krant de namen van de vijf nationale en internationale aannemingscombinaties die hiervoor zijn geselecteerd. Zelfs de Japanner Nishimatsu is in de race. De aannemers krijgen nu enkele maanden de tijd om een prijsaanbieding te doen. Uitsluitend ‘off the record’ willen ze praten. Sommigen verwijzen naar het PR-bureau van NS RIB. Maar dat zegt van niets te weten.

“We moesten weer eens die beruchte clausule tekenen als verplichting in alle toonaarden te zwijgen,” klaagt een top-ondernemer uit de bouw, die wel bij de laatste vijf voor het Pannerdensch Kanaal zit. Ook hij is alleen bereid tot praten als hem anonimiteit wordt gegarandeerd. “Ik verzeker u dat door ons mooie voorstellen zijn gedaan.”

Vanuit de bouwnijverheid is pas geleden geprobeerd minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat te attenderen op de neveneffecten van de door menigeen vermaledijde clausule. “Tijdens een recent bezoek aan de Betuweroute vroeg de minister zich af waarom er zo weinig publiciteit kwam over al die gebruikte technieken,” zegt een woordvoerder van een van de bouwconcerns. “Wij hebben haar fijntjes op het contract gewezen dat voor ons weinig tot geen enkele ruimte laat om er tegenover buitenstaanders over te praten. Netelenbos heeft toegezegd er naar te kijken.”

In gesprekken met aannemers en ingenieurs duiken keer op keer de Oosterscheldewerken op. “Dat karwei had pas uitstraling zowel in het binnenland als daar buiten. Met de Betuweroute scoren we echt niet.” Tjebbe Visser vergeleek in aanneemkringen de Betuweroute ooit eens met de Oosterscheldewerken. Hij kon uit eigen ervaring spreken. Visser was namelijk directeur Projectdirectie Betuweroute van Verkeer en Waterstaat en daarvoor via Rijkswaterstaat betrokken bij de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde. “De Betuweroute is een grijs amorf project.”

De Oosterscheldewerken zijn gebouwd door Dosbouw. In deze combinatie hadden alle grote aannemers hun bouwkennis gebundeld. Allen die bij Dosbouw werkten, de Dosbouwers, bekleden thans vooraanstaande posities in de Nederlandse bouw- en ingenieurswereld.

Reageer op dit artikel