nieuws

Sanering mijnterrein kost dertig miljoen

bouwbreed Premium

landgraaf- De sanering van het laatste mijnterrein Oranje Nassau 2- Wilhelmina, gelegen in de wijk Eikske in de gemeente Landgraaf, begint komend voorjaar. De uitvoering van dit werk kost dertig miljoen gulden.

Honderden tuinen van zeshonderd woningen, gebouwd in de jaren tachtig moeten een halve tot een meter afgegraven worden. De bovenlaag is vervuild met kankerverwekkende polycyclisch-aromatische koolwaterstoffen (pak’s).

Van de noodzakelijke investering moet Landgraaf wettelijk 7,5 procent of bijna 2,5 miljoen gulden ophoesten. Dat bedrag kan nog vele miljoenen guldens hoger worden, als het ministerie van VROM het advies van landsadvocate Geerdink overneemt. Zij verwijt Landgraaf nalatigheid in het onderzoek naar deze vervuiling.

Geerdink werd ingeschakeld door de provincie Limburg, opdrachtgever van de sanering. Geerdink trof bij haar naspeuringen in de gemeente Landgraaf een brief van oktober 1980 aan, afkomstig van het samenwerkingsverband Sanering Mijnterreinnen Oostelijk Mijngebied (SSO). Het schrijven was gericht aan de acht deelnemende gemeenten.

In die brief meldt het SSO dat de slikvijvers op de mijnterreinen niet met ontoelaatbare hoeveelheden chemische stoffen vervuild waren.

Het SSO hield een slag om de arm door te vermelden ‘dat het theoretisch mogelijk kon zijn dat er vreemde elementen van bijvoorbeeld briketfabrieken -pekresten – in konden voorkomen’.

Alert

Die waarschuwing is door Landgraaf niet opgevolgd. “De gemeente zag geen aanleiding om verdere onderzoeken te doen,” zegt milieu-ambtenaar Godding van Landgraaf.

Geerdink meldt in een van haar adviezen aan het ministerie dat de gemeentebesturen juist alert hadden moeten zijn. “Op het terrein van de Oranje Nassaumijn 2 stond immers een briketfabriek. De woningen zijn voor een deel gebouwd op een oude slikvijver.” Godding zegt dat in de begin jaren tachtig pak’s nauwelijks bekend waren.

Reageer op dit artikel