nieuws

Rome blijkt grootste bouwput van Europa Complete chaos teistert stad

bouwbreed Premium

rome – “De stad Rome heeft momenteel zevenhonderd bouwputten, zonder twijfel het hoogste aantal van alle Europese steden. Nu de regentijd zich heeft aangekondigd, kunnen we beter spreken van beerputten. Ik ga terug naar Parijs, waar ze hooguit op vier plaatsen tegelijk renoveren”.

Met die woorden kondigde architect Massimilliano Fuksas begin deze week zijn vertrek aan. De bouwkundige is verantwoordelijk geweest voor de bouw van het pretentieuze Auditorium, de verlenging van Metrolijn A en de tunnels onder de centrale rivier de Tiber.

Zijn ontslag was niet het enige protest gedurende de conferentie in de Italiaanse hoofdstad. Burgemeester Francesco Rutelli werd van alle kanten onder vuur genomen vanwege de chaos die Rome teistert. De huidige dertien miljard gulden aan investeringen houden een kleine negenhonderd aannemers aan het werk. Ook al wordt daarbij het jubileumjaar 2000 telkens als oorzaak aangewezen, de werkzaamheden voor die festiviteiten bedragen slechts twintig procent van de noodzakelijke totale stedenbouwkundige aanpak. Bovendien komt een aantal projecten absoluut niet gereed, voordat de miljoenen pelgrims zich op het Sint Pieterplein verzamelen. De uitvoerenden behoren ook nog eens tot de kleine en middelgrote bouwmaatschappijen, die veel zwartwerkers in dienst schijnen te hebben. Het laatste restje vertrouwen in de goede aanloop naar een gestroomlijnde jubileumstad wordt daarmee genivelleerd tot ‘beunhazerij’.

De mega-conferentie ‘Een volgend Rome’ diende vooral om de balans op te maken van wat er allemaal gaande is en in hoeverre de burgemeester de totale stedenbouwkundige planning in de hand heeft. De gigantische aanpak van metrolijnen, de aanleg van parkeerplaatsen en de restauratie van belangrijke gebouwen, maken volgens de aanwezige experts een ding duidelijk: Rome is ten prooi gevallen aan een totale verkeersmalaise en wordt onleefbaar door smog. Grote borden in de hoofdstad vragen de bewoners geduld te oefenen en beloven bovendien miljarden vierkante meters aan groenvoorziening. De burgemeester spreekt van de ‘grootste transformatie voor Rome uit deze eeuw’. Nieuwe rioleringen, verkeerstunnels onder de rivier de Tiber, de projecten zullen na 2001 in rap tempo volgen. De eerste burger van Rome maakt telkens nieuwe plannen, terwijl de angst groeit dat er niets afkomt.

Pelgrims

Volgens architect Fuksas is er volstrekt geen coordinatie in de grootscheepse aanpak. Burgemeester Rutelli stelt vooral plannen op voor zijn eigen politieke carriere. “Bomen worden gekapt, 350.000 scooters en brommers verpesten de lucht in het centrum en de noodzakelijke metrolijn C is zeker niet klaar voor het jubileumjaar. De catastrofe voelen we nu al aan den lijve, maar volgend jaar kunnen we met de invasie van alle pelgrims spreken van een Apocalyps”.

De fout ligt zijns inziens vooral in de eis die het Vaticaan aan alle werkzaamheden stelt: De voorwaarde dat alle gelovige toeristen met een bus voor de Heilige Sint Pieter kunnen komen. “Het dagelijks leven van alle inwoners lijkt daaraan volkomen ondergeschikt. De infrastructuur is dermate ontwricht dat je nauwelijks meer een bouwput kunt bereiken met de benodigde materialen. De gevolgen liggen voor de hand en die wens ik niet meer mee te maken”, stelt Massimilliano Fuksas nadrukkelijk.

Overmoed van burgemeester Franscesco Rutelli van Rome en de eis van het Vaticaan liggen volgens architect Fuksas ten grondslag aan de chaos in Rome.

Reageer op dit artikel