nieuws

Provincie enthousiast over AVBB’s West-corridor

bouwbreed Premium

den haag – De provincie Zuid-Holland is bijzonder enthousiast over het AVBB-plan voor de zogenoemde West-corridor. Gedeputeerde J. Nolten is er zelfs zozeer van onder de indruk dat hij aankondigt het project te willen gaan trekken. “Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf pleit voor een regisseur. Welnu, wij zijn graag bereid die rol op ons te nemen.”

Aldus Nolten gisteren ‘na een weekje’ over het plan te hebben gedacht. Het AVBB presenteerde vorige week maandag het plan dat het realiseren behelst van verstedelijking, groen, en bedrijvigheid, zoveel mogelijk gescheiden langs de A4.

“In tegenstelling tot wat je zou verwachten uit de hoek van bouwers, is het geen pleidooi voor ongebreidelde woningbouw of meer asfalt. Nee”, zo hield Nolten zijn gehoor enthousiast voor, “het is een nieuwe vorm van ruimtelijke ordening die het AVBB voorstaat.”

Het provinciebestuur ziet het plan dan ook als een geweldige steun in de rug voor de eigen visie op de A4 als slagader van de Randstad. Nolten wil het project dan ook graag gaan trekken. “We hebben voor de A4 al een projectbureau en gaan nu iedereen erbij betrekken die interesse heeft in de corridor. Zodat we het ook daadwerkelijk van de grond krijgen.”

Overigens is Nolten niet enthousiast over alle zaken uit het plan. “We hebben ook wel kritiek. Het gaat dan alleen om details”, meent de gedeputeerde. Als concreet voorbeeld noemt hij het laten rijden van een vorm van hoogwaardig openbaar langs de A4. “Wij als provinciebestuur hebben al gekozen voor de aanleg van RandstadRail. Dus op dat punt zijn we het niet eens. Maar nogmaals, in grote lijnen steunen we de corridorgedachte en nemen we de regierol graag op ons.”

Reageer op dit artikel