nieuws

Procedure verkort van bronbemaling

bouwbreed Premium

houten – Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verkort de procedure voor bronbemalingen, zodat de bedrijven in zijn beheersgebied sneller aan de slag kunnen.

Zowel de vergunning in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater als de vergunning in het kader van de Keur kunnen – als aan voorwaarden wordt voldaan – in zes weken afgegeven worden. Bovendien berekent het waterschap geen legeskosten meer.

Tot nu toe moesten bedrijven zes maanden voor het lozen van bronbemalingswater een vergunning aanvragen. In de praktijk bleek dit niet altijd werkbaar: dit soort lozingen wordt niet zover van tevoren gepland. Ook zijn de meeste lozingen vrijwel niet milieubelastend omdat er doorgaans relatief schoon grondwater wordt geloosd.

Reageer op dit artikel