nieuws

Peperdure Transrapid speelbal politiek

bouwbreed

bonn – De bouw van de magneetzweefbaan Transrapid tussen Hamburg en Berlijn is in extreem zwaar weer terecht gekomen. Voordat nog maar een schop de grond in is, stapelen de bezwaren zich in hoog tempo op.

Te ontkennen valt niet meer dat het toch al peperdure miljardenproject aanzienlijk kostbaarder wordt dan beoogd. Dat gegeven is voer voor de tegenstanders; die proberen nu met een spervuur van argumenten voor elkaar te boksen dat in het op handen zijnde regeerakkoord tussen SPD en Buendnis/Die Gruenen de komst van de Transrapid wordt geschrapt.

Experts van het Potsdamer bureau Fernau Consulting hebben becijferd dat de keuze voor Transrapid niet zoals tot dusverre gedacht een investering vergt van elf miljard gulden maar misschien wel anderhalf maal zo duur wordt. De reden? In de opzet zijn de kosten voor grondverwerving te laag ingeschat en is geen rekening gehouden met dure voorzieningen als door de Europese Unie beschermde natuurgebieden worden doorsneden. De planningsmaatschappij voor de Transrapid geeft toe dat sprake is van extra kosten maar wil geen hoogte aangeven.

Volgens nog niet openbare jongste berekeningen van het Eisenbahnbundesamt, de ambtelijke instantie die waakt over alle Duitse spoorwegvoorzieningen, zal de aanleg van het Transrapidtraject Hamburg-Berlijn tussen de 1,8 en de 3,1 miljard gulden duurder uitpakken.

Overbodig

De nieuwe regeringspartij Buendnis/Die Gruenen heeft in de bouw van de Transrapid nooit iets anders gezien dan een duur en overbodig prestigeproject. In verkiezingstijd droeg de partij dan ook hartstochtelijk uit dat wie van de Transrapid af wil beslist op Buendnis/Die Gruenen moest stemmen.

De sociaal-democraat en aanstaand bondskanselier Gerhard Schroeder was veel voorzichtiger. Als voorzitter van de Bondsraad en minister-president van Neder-Saksen die een goed contact met het bedrijfsleven wil uitstralen, verklaarde hij zich enthousiast voorstander van de flitsende techniek die de afstand per spoor tussen Hamburg en Berlijn terug moet brengen tot 75 minuten reistijd. Gelijktijdig echter liet Schroeder niet na om te waarschuwen dat alle kosten wel binnen de perken moet blijven. Uiteindelijk valt in een land met een half jaar geleden nog 4,5 miljoen werklozen niet met geld te smijten.

De belangrijkste Duitse natuurorganisaties leggen om beurten de nieuwe regeringspartijen het vuur na aan de schenen. De Nabu benadrukt dat elke mark voor Transrapid weggegooid geld is omdat juist alle zeilen moeten worden bijgezet om meer vracht van de weg op het spoor te krijgen. Zusterorganisatie Bund liet een enquete uitvoeren die uitwijst dat 71 procent van de Duitsers tegen de bouw van magneetzweefbaan Transrapid is.

Miljardengraf

De natuurbeschermers komt het goed uit dat SPD en Buendnis/Die Gruenen kort na de start van de coalitieonderhandelingen al van de daken riepen dat de regering Kohl van zijn financiele huishouding maar een zootje heeft gemaakt. Vanwege gaten van vele miljarden guldens zou de nieuwe regering wel gedwongen zijn de hand op de knip te doen. “Wie aan de ene kant miljardengaten in de huishouding ontdekt kan zich niet permitteren aan de andere kant een miljardengraf te laten ontstaan”, zegt verkeersexpert Peter Westenberger van Bund.

Reageer op dit artikel