nieuws

Panheelgroep vangt bot bij provincie Limburg

bouwbreed

maastricht – De provincie Limburg weigert behandeling van de aanvraag van Grensmaas BV (onderdeel van de Panheelgroep) voor een ontgrondingsvergunning voor de locatie

Haertelstein. Die ligt op het grondgebied van Maas-tricht en Meerssen. Daarmee dreigt de continuiteit van de zand- en grindproductie van de onderneming in gevaar te komen.

Aanleiding voor het afwijzen van de aanvraag door Gedeputeerde Staten is het ontbreken van de wettelijk vereiste Milieu Effect Rapportage (MER). “Die hoort er gewoon bij. Pas als dat stuk er is, kan het bedrijf opnieuw een aanvraag voor de ontgrondingsvergunning indienen”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Voor het ontgrondingsbedrijf betekent de negatieve beslissing van de provincie een tegenvaller. De Panheelgroep heeft jaren gewacht met het aanvragen ervan. Het zoeken naar nieuwe winlocaties werd gestaakt op nadrukkelijk verzoek van de provincie. Die wilde dat gewacht werd op de definitieve plannen voor aanpak van de Maas (bescherming tegen hoogwater, verbreding winterbed, grindwinning, ontwikkelen natuurgebied). In het Grensmaasplan zijn nieuwe winlocaties aangegeven. Maar het Grensmaas-project loopt al anderhalf jaar op de planning achter.

Procedures voor het verkrijgen van een ontgrondingsvergunning lopen doorgaans een jaar of vijf. Die tijd heeft de Panheelgroep niet meer. Anders komt het bedrijf ‘droog te staan’, liet het bedrijf eerder al weten. Om dat te voorkomen werd alvast een aanvraag ingediend voor Haertelstein. Die heeft het echter niet gehaald.

Het is algemeen bekend dat de Panheelgroep en de provincie geen dikke vrienden zijn. “We hebben een zakelijke relatie met elkaar. Maar dat heeft bij de beslissing van GS geen rol gespeeld. De aanvraag was gewoon incompleet en moest op grond daarvan worden afgewezen”.

De directie van de Panheelgroep was gisteren -ondanks herhaald aandringen- niet bereid commentaar te leveren.

Reageer op dit artikel